Beheer leegstaande sociale huurwoningen

De sociale huursector staat voor een grote renovatieopdracht. Bij grondige renovaties moeten de sociale huurders vaak verhuizen. Bij grote complexen duurt het vaak een tijd vooraleer al deze verhuisbewegingen zijn afgerond. Intussen staan de woningen waarvan de bewoners wel al zijn verhuisd, leeg. Om deze leegstaande sociale huurwoningen ondertussen nuttig te gebruiken, bevat het sociale huurstelsel de mogelijkheid om deze woningen in afwachting van de renovatie of sloop tijdelijk te verhuren buiten het sociale huurstelsel.

Sociale verhuurders kunnen de leegstaande sociale huurwoningen rechtstreeks verhuren aan particulieren of zij kunnen daarvoor een beroep doen op leegstandsbeheerders.

Leegstandsbeheerders zijn ofwel openbare besturen of welzijns- of gezondheidsvoorzieningen, ofwel private leegstandsbeheerders die door de minister van wonen worden erkend als leegstandsbeheerder. Via onderstaand formulier kan een private leegstandsbeheerder een erkenning aanvragen.