Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale huur. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepen met de beslissing van de minister bevoegd voor wonen.

Contact

Adres: 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel