Codex

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen.

De Vlaamse Codex Wonen bevat de volgende regelingen:

 • de Vlaamse Wooncode
 • het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
 • het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
 • het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
 • de subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners
 • de volgende aspecten uit het decreet grond- en pandenbeleid:
  • Het leegstandsregister
  • de activeringsprojecten en het activeringstoezicht
  • de regeling rond de verwezenlijking van een sociaal en een bescheiden woonaanbod

De codex is opgebouwd uit zeven boeken:

 • boek 1: inleidende bepalingen
 • boek 2: organisatie van het woonbeleid
 • boek 3: woningkwaliteit
 • boek 4: woonactoren
 • boek 5: instrumenten van het woonbeleid
 • boek 6: sociale huur
 • boek 7: slotbepalingen

Lees hierPDF icon de volledige inhoudsopgave

Alle documenten vindt u hieronder.