Schattingsmodel sociale huur

Sinds 1 januari 2020 wordt de marktwaarde van een sociale huurwoning bepaald aan de hand van een statistisch schattingsmodel, opgemaakt door het Steunpunt Wonen en het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Onder het luik 'Documenten' vind je de onderzoeken terug die aan de basis liggen van het schattingsmodel, en de schattingsmodellen, zoals van toepassing voor 2020 en 2021. 

Wat het gebruik van het schattingsmodel betreft, het resultaat bekomen via de Excel versie die hier wordt aangeboden kan - tot nader orde - afwijken van het resultaat zoals toegepast door de verhuurder. Dat ligt aan het feit dat in Excel de correcte statistische sector niet steeds weergegegeven wordt. Als je de correcte statistische sector kent, zal vervolgens het resultaat wel moeten overeenkomen. 

Wijzigingen: 

  • Op 12 april 2019 werd versie 3.0 van het schattingsmodel online geplaatst, net zoals het begeleidend onderzoek. Dit model is van toepassing voor 2020.
  • Op 5 juli 2019 werd het bouwjaar 2020 en de index naar 2020 toegevoegd zodat de marktwaarde voor 2020 kan bepaald worden. Daarnaast werd de variabele 'bebouwingstype' voor appartementen afgestemd op de gegevensverzameling in het kader van de energiecorrectie. Aan de coëfficiënten werd niets gewijzigd. Om die reden werd ervoor geopteerd de versie te wijzigen van 3.0 naar 3.1.
  • Op 2 september 2019 werd besloten om het bekomen resultaat, in lijn met artikel 49 KSH, af te ronden naar een geheel getal. De versie werd gewijzigd tot 3.2.
  • Op 6 oktober 2020 werd versie 3.3 online gezet. Deze versie is geldig voor het toepassingsjaar 2021. Ten aanzien van versie 3.2 werden sdrie aanpassingen doorgevoerd, namelijk een coëfficiënt voor het bouwjaar 2021, een hedonische index naar 2021 en een aanpassing van de coëfficiënt score 3 voor dakisolatie bij appartementen.