Sociale verhuurkantoren

Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) huren woningen op de private huurmarkt met als doel deze onder te verhuren aan kwetsbare huurders, via de regels van het kaderbesluit Sociale Huur. Een SVK fungeert dus als hoofdhuurder t.a.v. de eigenaar/verhuurder én gelijktijdig als sociale verhuurder t.a.v. de (onder)huurder die het pand bewoont.

Wanneer een SVK een nieuwe woning in huur neemt, moet deze sinds 1 januari 2013 voorafgaand worden gecontroleerd op de conformiteit. Dit is geregeld via het erkennings- en subsidiebesluit voor de SVK’s. De woning moet immers voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode (VWC) op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Daarom moet een SVK iedere woning die ze in huur wil nemen, aanmelden bij Wonen-Vlaanderen voor een voorafgaand conformiteitsonderzoek. Dit kan nu door onderstaand formulier in te vullen en door te sturen. Dit formulier wordt door een medewerker van een SVK ingevuld en verstuurd.

Wil je meer info over SVK’s in Vlaanderen? Surf dan naar de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (https://www.vmsw.be/sociaalverhuurkantoor). Hier vind je o.a. meer uitleg over de werkwijze van SVK’s, adressen en contactgegevens, enz…

Meer info over de woningkwaliteitsnormen en conformiteitsonderzoeken vind je elders op deze website (https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-de-conformiteit-van-huurwoningen-onderzoeken)