Thema's voor lokale besturen:

Mijn gemeente voert haar eigen lokaal woonbeleid, rekening houdend met de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen.
Mijn gemeente is regisseur van het lokaal woonbeleid en organiseert lokaal woonoverleg.
Voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten en de uitvoering van de daarmee verbonden activiteiten kan mijn gemeente beroep doen op subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten en ondersteuning door Wonen-Vlaanderen.