Thema's voor lokale besturen:

Mijn gemeente voert haar eigen lokaal woonbeleid, rekening houdend met de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen uit het besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018.
Mijn gemeente is regisseur van het lokaal woonbeleid en organiseert lokaal woonoverleg.
Voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten en de uitvoering van de daarmee verbonden activiteiten kan mijn gemeente een beroep doen op subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten en de ondersteuning door Wonen-Vlaanderen.

Een algemene introductie op het lokaal woonbeleid kan u bekijken in het filmpje Lokale besturen - regisseur lokaal woonbeleid.