Innovatieve voorbeelden van gemeenten en provincies

1. Antwerpen 

  • Projectsubsidies kwaliteitsvol wonen Antwerpen

De provincie Antwerpen wil inzetten op kwaliteitsvol wonen. Met de nieuwe projectsubsidie kwaliteitsvol wonen wil de provincie woonactoren stimuleren om bepaalde projecten op te zetten. 

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Antwerpen.

2. Limburg

  • Woonsubsidies innovatieve projecten Limburg 

De provincie Limburg ondersteunt en sensibiliseert lokale besturen en woonactoren rond kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in een aangename woonomgeving voor iedere Limburger. Daarom wil de provincie met dit subsidiekader meewerken aan de realisatie van vernieuwende woonprojecten die inspelen op de huidige en toekomstige noden van het Limburgse woonlandschap. Projecten die als voorbeeld en inspiratiebron kunnen dienen voor andere locaties in Limburg of mee de basis kunnen leggen voor verder onderzoek. Op de website van de provincie vindt u een korte beschrijving van de goedgekeurde projecten.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Limburg.

  • De Woonacademie

In de Woonacademie brengt de provincie het Limburgs werkveld samen om een draagvlak te creëren voor actuele woonthema’s en wooninnovaties, elkaar te inspireren en het netwerk over de beleidsdomeinen heen te vergroten. De Woonacademie heeft ondertussen een aantal woonthema's in de kijker gezet door per onderwerp een webinar, een webpagina en een verdiepende sessie aan te bieden. De webinars rond de thema’s mobiele (zorg)units in de tuin, coöperatief wonen, inspirerende woonformules, flexibiliteit in wonen en bouwen, wonen: een huis, een thuis en goed wonen in 2050 zijn te herbekijken op de website.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Limburg.

3. Vlaams-Brabant

  • Ondersteuning voor een vernieuwend woonaanbod in Vlaams-Brabant

​De dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant, is al langer partner in de ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe woonvormen. De focus ligt daarbij op het vergroten van het aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen door toepassing van nieuwe woonvormen, vernieuwende technieken en het activeren van goedgelegen gronden en panden.

  • Gemeenschappelijk wonen en kleinschalig wonen

​De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies voor vernieuwende projecten die bijkomende woongelegenheden realiseren met de toepassing van gemeenschappelijk wonen of kleinschalig wonen. Voor aanvragen in 2021 en 2022, dienen ingediende projecten extra woongelegenheden te creëren door de inzet van wachtgronden, leegstaande gebouwen of inbreidings- en opvulbouw.

Lees meer over dit subsidieaanbod.

  • Vergroten sociaal woonaanbod

De provincie Vlaams-Brabant geeft ook specifiek subsidies voor het realiseren van sociale huurwoningen waarbij ingezet wordt op kernversterking, gemeenschappelijk wonen en/of kleinschalig wonen.

Lees meer over het subsidieaanbod voor realisatie sociaal woonaanbod.

  • Kleinschalig wonen en CO2-arm bouwen

Zoals eerder al werd gesteld, onderzoekt de provincie Vlaams-Brabant al langer het potentieel van kleinschalig wonen. Ze is ook een lead partner in het Europees interreg B project Housing 4.0 Energy. In dit project ligt de focus op CO2-arm bouwen toegankelijk maken voor een breed publiek. Een van de doelstellingen is om een H4.0 Energy digitaal opensource platform ter beschikking te stellen (lancering zomer 2022). Vanuit dit platform kan iedereen een eigen kleinschalige woning ontwerpen en bouwen.  

Lees meer over het project Housing 4.0 Energy.

  • Begeleiding op maat voor steden en gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant voorziet begeleiding op maat voor lokale besturen die werk willen maken van gemeenschappelijke woonvormen. Hiervoor loopt een samenwerking met Samenhuizen vzw.

Lees meer over dit ondersteuningsaanbod.

5. West-Vlaanderen

  • Pilootprojecten innovatieve woonvormen

Om zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen in het woonbeleid vindt de provincie West-Vlaanderen het belangrijk om op vandaag aan de slag te gaan met experimenten die proberen één of meerdere antwoorden of oplossingen te bieden voor toekomstig wonen.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie West-Vlaanderen.

4. Steden en gemeenten

  • Ondersteuning door steden en gemeenten

Op lokaal niveau zijn tal van steden en gemeenten actief om vernieuwde woonvormprojecten te onderzoeken of te ondersteunen.

Voor meer informatie raadpleegt u best de website van uw stad of gemeente.