Is de huurwoning in orde?

Vooraleer u een woning verhuurt, gaat u best na of de woning voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten. Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Codex Wonen van 2021 leggen kwaliteitsnormen op voor woningen. Op technisch vlak lijken deze normen op elkaar. De woninghuurwet houdt het bij een opsomming van technische voorwaarden waaraan de woning ten minste moet voldoen, terwijl de normen van de Vlaamse Codex Wonen talrijker en meer in detail uitgewerkt zijn. Een belangrijk verschil is ook dat de federale normen van de Woninghuurwet enkel bij aanvang van de huur gelden terwijl de gewestelijke normen in de Vlaamse Codex Wonen op ieder ogenblik van toepassing zijn.

Welke minimale kwaliteit moet de eigenaar garanderen bij aanvang van de huur?

Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Ontdek meer over de minimale woningkwaliteitsnormen en de wijze waarop deze gecontroleerd worden.

Over de toestand waarin men een woning kan verhuren zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is.

Wat zijn de verplichtingen van verhuurders en huurders op het vlak van herstellingen en onderhoud?

Voor de hele duur van de overeenkomst moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren, voor zover die niet vallen onder het normale onderhoud, dat ten laste van de huurder is. De wet geeft geen details over de herstelverplichtingen van de huurder, maar geeft enkele (soms verouderde) voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen:

  • haarden en schoorstenen
  • glasbreuk
  • tegels
  • muurbepleistering tot 1 meter hoog
  • sloten en hengsels
  • deuren en vensterramen.

Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor “kleine herstellingen tot onderhoud”. Ook hiervan geeft de wet geen details, maar op het internet vindt u indicatieve lijsten van herstellings- en onderhoudswerken voor rekening van de verhuurder of de huurder. Ze zijn niet altijd volledig, maar gebaseerd op de gangbare praktijk bij verhuring van een goed bestemd als hoofdverblijfplaats. Een voorbeeld van zulke lijst vindt u in het het boekje PDF icon ZieZo!... Handig boekje voor huurders

Een belangrijke uitzondering op de herstelverplichting van de huurder is normale slijtage en overmacht. De huurder moet nooit instaan voor het herstel van zaken die door normale slijtage of overmacht zijn beschadigd.

Wat als de huurwoning niet in orde is?

Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten. Blijkt dit niet het geval, dan kan de huurder aan de vrederechter naar keuze om herstel of om de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken (door bijvoorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn, of door ontbinding te vragen terwijl het probleem makkelijk te herstellen is).

De huurder kan bij de gemeente waar de huurwoning gelegen melding maken van de gebreken in de woning en kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Hoe deze procedure verloopt, leest u onder het luik woningkwaliteit.

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen