Een goede huurprijs en huurlast bepalen

De huurschatter

Wat is een gangbare huurprijs voor uw woning?

De huurschatter geeft u een antwoord op deze vraag.

Voor wie is de huurschatter bedoeld?

Deze toepassing wilt u als verhuurder een houvast bieden bij het bepalen of beoordelen van de huurprijs voor woningen (geen kamer of tweede verblijf), gelegen in het Vlaamse Gewest.

Wat kunt u doen met de huurschatter?

Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de woning geeft de toepassing u een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening - de geschatte huurprijs - is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend.

Hoe wordt de huurprijs van een woning geschat?

De huurschatter maakt gebruik van een statistisch model dat steunt op objectieve parameters, maar het blijft wel een schatting: een model kan immers nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen bij het bepalen van de huurprijs. Naar www.huurschatter.be

Contact

Adres: 
cel onderzoek, databeheer en langetermijnbeleid
Koning Albert II-laan 19 bus 21
1210 Brussel