Fiscale gevolgen van het verhuren van een woning

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen.

De onroerende voorheffing valt ten laste van de verhuurder. Die mag deze nooit doorrekenen aan de huurder. Onder bepaalde voorwaarden, die betrekking hebben op de gezinssituatie van de huurder, kan de onroerende voorheffing worden verminderd (vermindering voor personen ten laste en de vermindering voor gehandicapte personen of oorlogsinvaliden).

De verhuurder moet deze vermindering aan de fiscus vragen, maar ze moet ten goede komen aan de huurder. Het is immers zijn gezinstoestand is die deze vermindering rechtvaardigt. Daarom mag de huurder deze vermindering van de onroerende voorheffing in mindering brengen van de huurprijs, ook als het huurcontract dit niet toestaat.

Registratie

Alle huurovereenkomsten (niet alleen die voor woninghuur) moeten geregistreerd worden. Die registratieplicht geldt enkel voor de verhuurder. Die heeft er belang bij om de huurovereenkomst tijdig te registeren. Een niet-geregistreerde overeenkomst van negen jaar voor een woning-hoofdverblijfplaats kan de huurder immers opzeggen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Ook voor de huurder is de registratie belangrijk. Daardoor krijgt het huurcontract een zogenaamde “vaste dagtekening”, en is het tegenstelbaar aan een eventuele derde verwerver van het verhuurde goed. Dat houdt in dat de huurder zijn huurrechten behoudt ten aanzien van een nieuwe eigenaar.

Contact

Vragen over uw aangifte van de personenbelasting?

Adres: 
callcenter FOD Financiën
Telefoonnummer: