Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

Jaarlijks dreigen duizenden huishoudens op straat te worden gezet. De Vlaamse Regering wil hier iets aan doen. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit goedgekeurd tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen.

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen zal in werking treden op 1 juni 2020.

Wat doet het Fonds?

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Wat doet het OCMW?

Stap 1:

     OCMW neemt kennis van de huurachterstal

Stap 2:

     OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor eal dan niet een beroep te doen op het Fonds

Stap 3:

     OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.250 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal  dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

 1. Het OCMW meldt het afsluiten van een begeleidingsovereenkomst aan het Fonds
 2. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:
  • ​​Forfaitair bedrag: 200 euro
  • 25% huurachterstal (max. 625 euro)
 3. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 35% huurachterstal (max. 875 euro)

Een stabiele woonsituatie:

 • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
 • Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?

Nee, enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. De huurachterstal moet zijn ontstaan na 1 juni 2020.

Toelichtingen:

Wonen-Vlaanderen organiseert in samenwerking met de VVSG toelichtingen over de nieuwe werkwijze van het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen. Deze toelichtingen zijn vooral gericht op de medewerkers en diensthoofden van de sociale diensten van het OCMW. Maar ook financieel directeurs van het OCMW, medewerkers van de gemeentelijke woondiensten en andere welzijnsdiensten zijn van harte welkom! 

De regelgeving zal aan bod komen alsook een praktische toelichting over hoe je als OCMW de tegemoetkoming kan aanvragen.

Data en locatie:

 • dinsdag 28 april in de voormiddag in het auditorium van het Virginie Lovelinggebouw-  VAC Gent, Kon. Fabiolalaan, 9000 Gent
 • donderdag 7 mei in de voormiddag in het auditorium van het Dirk Boutsgebouw - VAC Leuven, Diestsepoort 6, 3000 Leuven
 • dinsdag 12 mei in de voormiddag in het auditorium van het Hendrik van Veldekegebouw - VAC Hasselt, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt
 • woensdag 13 mei in de voormiddag in het auditorium van de Fod Financiën Antwerpen, Financiecentrum Noordster, Ellermansstraat 21, 2060 Antwerpen

Inschrijven zal spoedig mogelijk zijn via deze pagina.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Meer regelgeving