Handleiding

Hier vindt u de handleiding.

In de handleiding wordt stap voor stap uitgelegd wat u als OCMW moet doen voor u het eerste dossier wil indienen en hoe u als dossierbehandelaar een dossier kan ingeven.