Huurprijs voor een woning schatten

De huurschatter

Met de huurschatter kan u nagaan wat een gangbare huurprijs is voor een woning.

Voor wie is de huurschatter bedoeld?

Deze toepassing wilt zowel huurder als verhuurder een houvast bieden bij het beoordelen of bepalen van de huurprijs voor woningen (geen kamer of tweede verblijf), gelegen in het Vlaamse Gewest.

Wat kunt u doen met de huurschatter?

Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de woning geeft de toepassing u een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening - de geschatte huurprijs - is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend.

Hoe wordt de huurprijs van een woning geschat?

De huurschatter maakt gebruik van een statistisch model dat steunt op objectieve parameters, maar het blijft wel een schatting: een model kan immers nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen bij het bepalen van de huurprijs.

De huurschatter is de doorvertaling van een onderzoek naar richthuurprijzen van het Steunpunt Wonen. Zowel in 2016 als in 2019 heeft het Steunpunt Wonen nog verder onderzoek naar de huurschatter gedaan. Daarbij is eerst en vooral gekeken naar wie de huurschatter gebruikt en op welke manier. Maar nog veel belangrijker is dat er gezocht is naar manieren om de schatting van de huurprijs fijner en nauwkeuriger te maken. De vele (volledig anoniem verzamelde) gegevens uit de huurschatter boden onder andere de mogelijkheid om het prijseffect van de ligging van de woning heel wat beter in kaart te brengen.

Het onderzoek kan u terugvinden op de website van het Steunpunt Wonen. Op basis van de bevindingen uit bovenstaand onderzoek is in oktober 2019 opnieuw een update gebeurd van de online toepassing huurschatter.be naar de vernieuwde website www.huurschatter.be.

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel