Start een aanvraag als OCMW

Het formulierenloket waarop de FBU-applicatie draait is online bereikbaar via http://fbu.vlaanderen.be of https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen is in werking getreden op 1 juni 2020.