Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK

Waarom is een sociaal verhuurkantoor (SVK) uw ideale partner?

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. U sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan sociale huurders. U ontvangt maandelijks de huur. Daaraan verandert niets. En u blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet. Maar u krijgt wel extra zekerheid. Want het SVK betaalt altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is. Bovendien krijgt u nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers uw huurder, en komt alle huurdersverplichtingen na.

Uw voordelen:

  • gegarandeerde huuropbrengsten
  • het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing
  • enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten
  • geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
  • de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
  • recht op premies
  • samenwerking met een professionele partner

Meer weten?

Voor meer informatie over de werking en het aanbod van de sociale verhuurkantoren kunt u terecht op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Ook kan u hier een overzichtslijst van alle Bestand erkende SVK's raadplegen.