Wat kan en wat kan niet bij het zoeken van een huurder?

Net zoals een huurder mag kiezen waar hij gaat wonen, heeft een verhuurder het recht om te kiezen aan wie hij verhuurt. Een verhuurder zoekt een huurder van wie hij hoopt dat hij de huurprijs zal kunnen betalen en goed voor de woning zal zorgen. Een eigenaar mag dus huurders weigeren.

Discriminatie bij het verhuren van een woning

Als men weigert een woning te verhuren op basis van bepaalde kenmerken van een kandidaat-huurder dan is er sprake van discriminatie.

Deze kenmerken zijn:

 • geslacht (hierin begrepen zwangerschap, bevalling of moederschap en transseksualiteit)
 • genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid
 • leeftijd
 • burgerlijke staat
 • geboorte
 • vermogen
 • geloof of levensbeschouwing
 • politieke overtuiging, syndicale overtuiging
 • taal
 • gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap
 • sociale positie
 • nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming

Discriminatie is verboden.

De beoordeling van discriminatie behoort toe aan de rechtbanken. Zij kunnen, naargelang het geval, de staking van de discriminatie bevelen, een dwangsom of een schadevergoeding opleggen of in bepaalde gevallen zelfs een dader strafrechtelijk veroordelen en boetes en gevangenisstraffen opleggen.

Sinds 1 juli 2014 – dit is de datum waarop Vlaanderen voor private huur bevoegd werd - is de toepasselijke regelgeving het Vlaams decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Op de gevallen van discriminatie vóór 1 juli 2014 is de federale regelgeving van toepassing. (de antiracismewet en antidiscriminatiewet van 10/05/2007).