Werking Fonds

Wat doet het Fonds?

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Wat doet het OCMW?

Stap 1: OCMW neemt kennis van de huurachterstal

Stap 2: OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds

Stap 3: OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingsovereenkomst zal kunnen opgemaakt worden via een portaal waartoe de OCMW's toegang zullen hebben vanaf 1 juni 2020. De ondertekende begeleidingsovereenkomsten worden ook via dit portaal overgemaakt aan het Fonds. 

Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.272 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal  dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Dit voorbeeld van een PDF icon begeleidingsovereenkomst is ingevuld met fictieve gegevens.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen begeleidingsovereenkomsten die via het portaal zijn aangemeld tijdens de periode dat code geel, oranje of code rood voor de woningmarkt is afgekondigd en begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds zijn aangemeld tijdens de periode dat code groen van toepassing is op de woningmarkt. Vanaf maandag 20 september 2021 is code groen actief voor het hele Vlaamse Gewest:

A. Dossiers aangemeld bij het Fonds tijdens code geel, oranje of rood:

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 204 euro 
 • 45% huurachterstal met een max. van 1.145 euro 

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 15% huurachterstal met een maximum van 382 euro 

B. Dossiers aangemeld bij het Fonds tijdens code groen (vanaf 20 september 2021):

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 204 euro 
 • 25% huurachterstal met een maximum van 636 euro 

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 35% huurachterstal met een maximum van 890 euro 

Wat is een stabiele woonsituatie?

 • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
 • Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?

Nee, enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. De huurachterstal moet zijn ontstaan vanaf 1 april 2020.

Hoe en vanaf wanneer kan een OCMW een aanvraag indienen bij het Fonds?

U kan vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij het Fonds. Vanaf 1 juni zal hiervoor een portaal ter beschikking zijn. Via dit portaal kan u de begeleidingsovereenkomst invullen. Vervolgens dient de begeleidingsovereenkomst door de verschillende partijen ondertekend te worden, ofwel op papier, ofwel digitaal. Als de begeleidingsovereenkomst door alle partijen op papier wordt getekend, kan u deze na ondertekening terug opladen op het portaal en indienen bij het Fonds. Als de begeleidingsovereenkomst door alle partijen digitaal wordt ondertekend, wordt deze na ondertekening dadelijk doorgestuurd naar het Fonds.