Werking Fonds

Wat doet het Fonds?

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Wat doet het OCMW?

Stap 1: OCMW neemt kennis van de huurachterstal

Stap 2: OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds

Stap 3: OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingsovereenkomst zal kunnen opgemaakt worden via een portaal waartoe de OCMW's toegang hebben. De ondertekende begeleidingsovereenkomsten worden ook via dit portaal overgemaakt aan het Fonds. 

Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.316 euro (vanaf 01/01/2022). Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal  dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Dit voorbeeld van een PDF icon begeleidingsovereenkomst is ingevuld met fictieve gegevens.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

1. Na indiening van de begeleidingsovereenkomst bij het Fonds ontvangt het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 211 euro (vanaf 01/01/2022)
 • 25% huurachterstal  met een maximum van 658 euro (vanaf 01/01/2022)

2. Bij het bereiken van een stabiele woonsituatie ontvangt het OCMW 35% huurachterstal met een maximum van 921 euro (vanaf 01/01/2022).

Voor begeleidingsovereenkomsten die werden aangemeld vóór 20 september 2021 (tijdens de periode dat code rood, oranje of geel voor de woningmarkt was afgekondigd), betaalde het Fonds het forfait en een tussenkomst van 45% van de huurachterstal aan het OCMW. Als in deze dossiers de stabiele woonsituatie wordt bereikt betaalt het Fonds nog 15% van de huurachterstal uit met een maximum van 395 euro (vanaf 01/01/2022).

Wat is een stabiele woonsituatie?

 • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
 • Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Een voorbeeld: 

De huurprijs bedraaagt 700 euro en de huurachterstal 2400 euro. 

 • het OCMW stort 1.200 euro aan de verhuurder (50% van de huurachterstal met een maximum van 1.316 euro) 
 • het OCMW beslist de betaalde steun (1.200 euro) terug te vorderen van de huurder of vordert deze niet terug 
 • de huurder betaalt het saldo van de huurachterstal ten bedrage van 1.200 euro af aan de verhuurder 
 • het OCMW ontvangt van het Fonds na indiening van de begeleidingsovereenkomst: 211 euro en 600 euro (25% van de huurachterstal met een maximum van 658 euro)
 • Stabiele woonsituatie: Het OCMW ontvangt 840 euro (35% van de huurachterstal met een maximum van 921 euro) als er geen nieuwe huurachterstal is opgebouwd en 0 euro als er wel nieuwe huurachterstal is opgebouwd