Vragen en antwoorden

1. Behoudens vergissing vond ik op jullie website geen informatie met betrekking tot schadestatistieken. Kan u me een schade-overzicht van de laatste 5 jaar bezorgen, of wat voorhanden is? Alvast bedankt.

Bestand statistiek_vgw_2_website.xlsx

Bestand statistiek_vgw_3_website.xlsx

2. In hoeverre is de vergoedingsperiode van drie jaar in de verzekering gewaarborgd wonen verenigbaar met de duurtijd van het overbruggingsrecht dat beperkt is tot een jaar?

De periode van tussenkomst bedraagt in dit geval echter geen drie jaar, maar wordt beperkt tot de periode van tussenkomst van het overbruggingsrecht. De tegemoetkoming verzekering gewaarborgd wonen wordt maar uitbetaald op voorlegging van het bewijs van betaling van het overbruggingsrecht.

Als het echter zelfstandigen betreft, die op basis van een vroegere tewerkstelling beroep kunnen doen op een werkloosheidsuitkering, geldt dezelfde regeling zoals vandaag voor werknemers op voorlegging van het bewijs van betaling van de werkloosheidsuitkering (maximum duur: 36 maanden).

3. Verdeling % ziekte – werkloosheid in de schadestatistieken:

De opdeling tussen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kan u terugvinden in de schadestatistieken, gevoegd bij vraag 1.

4. Verdeling van het aantal zelfstandigen dat beroep doet op het overbruggingsrecht over de verschillende pijlers:

5. Aantal zelfstandigen die na de stopzetting van hun activiteit beroep kunnen doen op een uitkering van de RVA op basis van een vroegere tewerkstelling in loonverband:


Instroom: voor het eerst uitkeringen, of na 2 jaar geen uitkeringen

6. Het aantal zelfstandigen dat nu beroep doet op het overbruggingsrecht is zeer laag. Hoe komt dit? Is dit omdat de maatregel onvoldoende bekend is? Of is dit het gevolg van de strikte voorwaarden?

Volgens de Fod Sociale Zekerheid is de maatregel voldoende bekend bij de zelfstandigen. Echter, niet iedere zelfstandige komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht, omdat ze bijvoorbeeld nog een recht hebben op een werkloosheidsuitkering, of een bijkomende activiteit uitoefenen als werknemer die ze na het faillissement verderzetten. Indien de zelfstandige over verschillende vennootschappen beschikt, en er gaat er slechts één failliet, komt de zelfstandige ook niet in aanmerking.

7. Het overbruggingsrecht is een subsidiaire regeling. De aanvrager mag geen andere vervangingsinkomsten hebben. Over welke vervangingsinkomsten gaat het hier?

Het gaat over de werkloosheidsvergoeding op basis van een vroegere tewerkstelling, arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen en pensioenen.