Beroep in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Wat als de gemeente niets doet of ik ben het niet eens met de beslissing?

U hebt bij de gemeente melding gemaakt van problemen in uw woning, maar de gemeente doet hier verder niets mee. Wat kunt u dan nog doen?

Of de burgemeester heeft wel een beslissing genomen, maar u bent het daar als eigenaar of huurder niet mee eens? Welke stappen kunt u dan nog ondernemen?

In dergelijke gevallen kunt u gebruik maken van de beroepsprocedure bij de Vlaamse minister van wonen.

Dien beroep in bij de Vlaamse Minister van Wonen

Als u, als eigenaar of huurder, niet akkoord gaat met de beslissing van de burgemeester, kunt u binnen 30 dagen na de betekening van zijn beslissing per aangetekende brief beroep indienen bij de Vlaamse minister van Wonen op het adres van Wonen-Vlaanderen, Beroepen Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40 C, 1000 Brussel. In die brief kunt u vragen om een mondeling onderhoud.

Ook als de burgemeester na drie maanden geen besluit heeft genomen of geen woningonderzoek heeft laten uitvoeren, kunt u in beroep gaan bij de Vlaamse minister van Wonen. Dit noemen we een beroep tegen het ‘stilzitten’ van de burgemeester. U kunt in beroep gaan tegen het stilzitten tot twaalf maanden na het verstrijken van de ordetermijn van drie maanden.

 

Ontvankelijkheid van het beroep

Na de indiening van het beroep gaat Wonen-Vlaanderen eerst na of het beroep ontvankelijk is. Diende u uw beroep binnen de wettelijk bepaalde termijn in? Verzond u het beroep per aangetekende brief?

De beroepsinstantie zal u schriftelijk laten weten of uw beroep ontvankelijk is. Wonen-Vlaanderen gaat na of het beroep gegrond is en kijkt daarbij naar de objectieve actuele toestand van de woning. Mogelijk zijn een aantal gebreken erger geworden door bijvoorbeeld regenval of zijn een aantal gebreken ondertussen al hersteld. U krijgt dan ook de mogelijkheid om bijkomende argumenten door te geven. Als u een mondeling onderhoud gevraagd hebt, dan zal u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wanneer nodig doet een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen een hercontrole van de woning.

 

Beslissing van de minister

De minister van Wonen neemt een beslissing binnen drie maanden (of vier maanden als u op uw uitdrukkelijk verzoek een mondeling onderhoud had). Als de minister binnen die termijn niet beslist, betekent dit dat het beroep impliciet is afgewezen.

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge