De waarschuwingsprocedure

Vanaf 1 januari 2021 kan de gemeente bij de melding van problemen en gebreken in een woning kiezen voor de waarschuwingsprocedure in plaats van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

Bij de waarschuwingsprocedure zal de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (vb. als de gebreken snel te herstellen zijn).

De gemeenten is hierbij aan termijnen en resultaten gebonden. Als de gemeente deze termijnen niet respecteert of de woning niet voldoet binnen de 3 maanden, betekent dit automatisch een verderzetting van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

Vraag ook hier zeker een ontvangstbewijs van uw klacht. Stel dat de waarschuwingprocedure niet succesvol verloopt, geldt de datum van de melding van uw klacht als startdatum van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

De gemeente controleert de woning

Als de gemeente na melding van uw klacht kiest voor de waarschuwingsprocedure, moet ze binnen een termijn van 14 dagen een conformiteitsonderzoek laten uitvoeren in uw woning. De woningcontroleur van de gemeente doet dit woningonderzoek aan de hand van het model van technisch verslag.

Gebeurt het conformiteitsonderzoek niet binnen de termijn van 14 dagen, dan loopt de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid gewoon verder.

 

De gemeente geeft een hersteltermijn

Als de woningcontroleur bij het conformiteitsonderzoek vaststelt dat de woning niet conform is (= ernstige gebreken van categorie II of III), dan kan de gemeente een hersteltermijn opleggen aan de eigenaar /verhuurder. De gemeente zal dit doen als er een grote kans op positief resultaat is. De gebreken moeten dus op korte termijn te herstellen zijn. Vanaf de datum van uw melding heeft de gemeente een maand tijd om een hersteltermijn op te leggen. Doet ze dit niet binnen deze termijn, dan valt u automatisch terug op de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. De opgelegde hersteltermijn moet eindigen binnen de 3 maanden vanaf de datum van uw melding.

De gemeente brengt iedereen op de hoogte van de hersteltermijn.

 

De gemeente controleert opnieuw de woning

Zodra de eigenaar/verhuurder de gemeente op de hoogte brengt van het herstel van de gebreken, zal de gemeente een nieuw conformiteitsonderzoek laten uitvoeren in uw woning. Dit tweede woningonderzoek moet binnen 3 maanden na uw melding gebeuren. Als de woningcontroleur vaststelt dat alle noodzakelijke herstellingen werden uitgevoerd en de woning voldoet, zal de gemeente een conformiteitsattest voor uw woning afleveren.

Als een melding van herstel binnen de opgelegde hersteltermijn ontbreekt of als de woning binnen de 3 maanden na het eerste conformiteitsonderzoek niet conform is bevonden, valt u automatisch terug op de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. De datum waarop u bij de gemeente melding deed van de problemen in uw woning geldt steeds als startdatum van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. 

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen