Gevolgen van een ongeschikt- of onbewoonbaarheid voor de eigenaar

Als uw woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard, is het natuurlijk de bedoeling dat u deze zo snel mogelijk weer in orde brengt.

Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning komt in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Die inventaris bestaat uit twee afzonderlijke lijsten:

 • ongeschikte en onbewoonbare woningen volgens de Vlaamse Wooncode;
 • onbewoonbare woningen volgens artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.

Wonen-Vlaanderen beheert de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

De inventarisatie van een woning heeft een aantal gevolgen voor de houder(s) van het zakelijk recht

 

Wie is houder van het zakelijk recht

 • de volle eigenaar
 • de vruchtgebruiker
 • de opstalhouder
 • de erfpachter

 

Welke gevolgen heeft de inventarisatie?

Als er geen gemeentelijke heffing is en de woning na een jaar nog steeds in VIVOO staat, zult u als eigenaar vanaf dan jaarlijks een Vlaamse heffing moeten betalen, tenzij u een vrijstelling of opschorting van deze heffing hebt gekregen.

U leest hierover meer in de toelichtingsbrochure Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid.

 • Er rust een recht van voorkoop op elke geïnventariseerde woning. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente, het OCMW en eventueel ook Vlabinvest in de gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan er na een bepaalde periode ook een sociaal beheersrecht op uw woning worden ingesteld. 
 • Belangrijk: het verhuren of ter beschikking/te huur stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.

 

Hoe kunt u de woning van de inventaris laten schrappen?

Om uw woning uit VIVOO te laten schrappen, heeft u drie mogelijkheden:

 • als u de gebreken hersteld heeft, vraagt u bij de burgemeester zo snel mogelijk een conformiteitsattest aan. U bezorgt Wonen-Vlaanderen een kopie van dit attest;
 • als de woning gesloopt werd of een andere bestemming kreeg, vraagt u aan de gemeente om een opheffingsbesluit op te maken. U bezorgt Wonen-Vlaanderen een kopie van dit besluit;
 • als u de gebreken hersteld heeft en er een herstelvordering op de woning rust, vraagt u een hercontrole aan bij de wooninspecteur. Als blijkt dat er geen gebreken meer zijn, zal de wooninspecteur een PV van uitvoering afleveren. Wonen-Vlaanderen krijgt automatisch een kopie van dit PV.

 

Zijn er nog meer gevolgen?

 • De burgemeester kan beslissen om de bewoners omwille van de ernst van de gebreken te herhuisvesten en de kosten hiervan terug te vorderen bij de eigenaar. Over welk kosten gaat het dan?
  • de kosten voor de ontruiming van de woning (verhuisploeg, klusjesmannen, politiemensen die de ontruiming begeleiden,...)
  • de transport- en/of opslagkosten voor het meubilaire en de goederen van de bewoners
  • de installatiekosten voor de nieuw te betrekken woning (aansluiting nutsvoorzieningen, kleine noodzakelijke werken)
 • De huurder kan het besluit ongeschikt en/of onbewoonbaarheid aanwenden bij de vrederechter om het huurcontract te laten ontbinden, huurgelden terug te vorderen, een lagere huurprijs af te dwingen,... .

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge