Hoelang is een conformiteitsattest geldig en is het verplicht?

Een woning die vandaag volledig in orde is en aan alle woningkwaliteitsnormen beantwoordt, is dat in de toekomst misschien niet meer. Een woning vraagt nu eenmaal onderhoud en soms herstellingswerken. Een conformiteitsattest heeft daarom ook maar een beperkte geldigheidsduur. 

Maar hoelang is een conformiteitsattest geldig? Wanneer vervalt het? En is een conformiteitsattest verplicht om een woning te mogen verhuren?

Hoelang is het conformiteitsattest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. 

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt

De gemeente kan via een gemeentelijk reglement de geldigheidsduur van het conformiteitsattest ook inkorten (bv. voor kamers, voor woningen met kleine gebreken, voor woningen met vochtproblemen,…)

 

Is het conformiteitsattest verplicht om een woning te verhuren?

In de meeste Vlaamse gemeenten moet u nog geen conformiteitsattest voorleggen als u een woning wilt verhuren. Maar de gemeente mag het conformiteitsattest wel verplichten via een gemeentelijk reglement. Steeds meer en meer gemeenten doen dit ook daadwerkelijk. De gemeente kan het conformiteitsattest verplicht stellen voor een bepaald deel of voor alle huurwoningen (bv. de woningen in bepaalde wijken, de stadskern, woningen ouder dan 20 jaar,…).

Als u een huursubsidie aanvraagt, moet uw nieuwe woning veilig en gezond zijn en beantwoorden aan de woningkwaliteitsnormen. Ofwel heeft uw woning al een conformiteitsattest. Wanneer er nog geen is zal een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen de woning onderzoeken, zodat er eventueel een conformiteitsattest kan worden afgeleverd. Als de woning niet voldoet, kunt u ook geen huursubsidie krijgen voor deze woning.

 

In het overzicht van de gemeenten met regelgeving over het conformiteitsattest kunt u nakijken of een conformiteitsattest in uw gemeente verplicht is of een kortere geldigheidsduur heeft. 

 

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen