Wat is een conformiteitsattest?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. U leest meer over ongeschikt- en onbewoonbaarheid op de pagina ‘Wat als mijn woning niet in orde is?’

Vaak gestelde vragen

Heeft u een conformiteitsattest nodig als u verhuurt?

Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning, tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht. Daarvoor kunt u best bij uw gemeente informeren. 

De aanvraag voor een conformiteitsattest moet ingediend worden bij de gemeente.

Een conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor woningen die:

  • als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld;
  • verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten;
  • ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard (om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is).

Meer informatie over de procedure voor de aanvraag van een conformiteitsattest.

Meer vragen