Als gemeente een leegstandsbelasting invoeren

U kunt als gemeente een leegstandsbelasting invoeren

De gemeente beslist zelf of ze een leegstandsbelasting invoert. Ze kan de belasting op elk moment invoeren (via de opmaak van een belastingsreglement of een aanpassing van het bestaande belastingsreglement). De opname van gebouwen of woningen in het leegstandsregister kan dus leiden tot de verplichte betaling van een gemeentelijke leegstandsbelasting.

Welke vrijstellingen op de leegstandsbelasting kunt u geven?

Gemeenten kunnen eigen regels vaststellen over:

  • de persoon van de belastingsplichtige;
  • het ogenblik van de belasting;
  • de vrijstellingen.

Bij een vrijstelling van de leegstandsbelasting blijft het pand op het register staan, maar moet de jaarlijkse belasting niet worden betaald gedurende de periode van vrijstelling.

Regelgeving

Boek 2, Titel 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Titel 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge