Aan de slag met het technisch verslag

Hoe gaat u tewerk wanneer u een technisch verslag invult tijdens een woningonderzoek?


Stap 1: bepaal welk type woning u controleert:

  1.  een zelfstandige woning, 
  2. een gewone kamer,
  3. een studentenkamer,
  4. een kamer voor seizoenarbeider(s).

Deze beoordeling bepaalt welk type technisch verslag u moet gebruiken.

Technische verslagen geldig tot 31 december 2020:

PDF icon DT011_TV_woning-doc1.3.pdf

PDF icon DT012_TV_kamer-doc1.4.pdf

PDF icon DT013_TV_kamer_sa-doc1.5.pdf

Noteer ook of de woning op elke bouwlaag beschikt over een rookmelder. 

Stap 3: neem voldoende foto’s van elk gebrek.

Stap 4: vink elk gebrek aan op het technisch verslag.

Maak hiervoor gebruik van de hulpmiddelen die Wonen-Vlaanderen ter beschikking stelt:

PDF icon 2019-nov_handleiding_technische_richtlijnen.pdf

PDF icon Bijlage_bij_technische_richtlijnen-oplijsting_van_recente_aanpassingen.pdf

Elk vinkje komt overeen met een aantal strafpunten (1, 3, 9 of 15, afhankelijk van de aard en de ernst van het gebrek). Alle strafpunten worden samengeteld en geven een eindscore. Als de woning 15 strafpunten of meer scoort komt ze in aanmerking voor een ongeschiktverklaring.   

Stap 5: als er veiligheids- of gezondheidsrisico’s zijn: omschrijf deze in een omstandig verslag.

Als u ernstige gezondheids- of veiligheidsrisico’s vaststelt die verdere bewoning ontoelaatbaar maken, maakt u naast het technisch verslag ook een omstandig verslag op. In dat verslag geeft u duidelijk aan over welke risico’s het precies gaat. Een woning waarvoor dergelijke risico’s worden vastgesteld, komt in aanmerking voor een onbewoonbaarverklaring. Het aantal strafpunten dat de woning krijgt in het technisch verslag staat daar los van. 

Aandachtspunten:

Vanaf 1/01/2015 moet u bij het controleren van zelfstandige woningen ook rekening houden met de dakisolatienorm. 

 

Wijzigingen in het technisch verslag vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 treedt het optimalisatiedecreet en -besluit in werking en daar horen nieuwe technische verslagen bij. U kunt ze hieronder al terugvinden, maar ze treden dus pas in werking op 1 januari 2021. Tot dan moet u nog gebruik maken van de bovenstaande technische verslagen. De afdeling woningkwaliteit werkt aan een nieuw technisch handboek dat u zal helpen bij het invullen van het nieuwe technische verslag. In het najaar van 2020 volgen er hierover ook opleidingen om de woningcontroleurs te ondersteunen.

Technische verslagen geldig vanaf 1 januari 2021:

PDF icon technisch_verslag_zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon technisch_verslag_niet-zelfstandige_woningen_vanaf_2021.01.01.pdf

PDF icon technisch_verslag_nzw_seizoenarbeiders_vanaf_2021.01.01.pdf

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge