Het conformiteitsattest uitreiken

Voor de gemeenten is een belangrijke taak weggelegd in de behandeling van aanvragen van een conformiteitsattest. Ze voert conformiteitsonderzoeken uit voor de aflevering van een conformiteitsattest. 

Nieuwe modellen van conformiteitsattesten

De minister heeft op 7 december 2020 het ministerieel besluit ‘tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning’ goedgekeurd. Bij dit MB horen nieuwe modellen van conformiteitsattesten die vanaf 1 januari 2021 de oude modellen van conformiteitsattesten vervangen. U vindt het MB en de nieuwe modellen van conformiteitsattesten hieronder terug.

Meer over het conformiteitsattest

U leest meer over het verloop van een aanvraag voor conformiteitsattest op de pagina 'Wat is het conformiteitsattest?'.

Het handboek PDF icon Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente reikt naast een stappenplan voor het afleveren van conformiteitsattesten (hoofdstuk PDF icon 2.1 het conformiteitsattest uitreiken) ook voorbeelden aan om het conformiteitsattest op een positieve en proactieve wijze in te zetten (hoofdstuk PDF icon 3.2 conformiteitsonderzoeken uitvoeren  en hoofdstuk PDF icon 3.4 een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement uitwerken).

Raadpleeg ook de pagina 'een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement uitwerken'.