Opdracht: een leegstandsregister bijhouden in uw gemeente

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van leegstand bij gebouwen en woningen

Door het decreet grond- en pandenbeleid kunnen gemeenten sinds januari 2010 zelf maatregelen nemen om leegstaande panden opnieuw te (laten) gebruiken. Op deze pagina verneemt u welke mogelijkheden gemeenten hebben voor het voeren van een eigen beleid rond leegstaande gebouwen en woningen, en aan welke randvoorwaarden het gemeentelijk leegstandsbeleid moet voldoen.

Regelgeving

BVR 10/07/2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2/04/1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven