Reageren op klachten over de woningkwaliteit en overbewoning

Als gemeente moet u elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. 

Wie kan een verzoek indienen en op welke wijze?

Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties, … Hij doet dit door:

Aan het opstarten van de procedure zijn juridisch geen inhoudelijke voorwaarden verbonden. Toch is het best aan de bewoner te vragen of hij de klachten schriftelijk aan de eigenaar/verhuurder heeft gemeld. Zoniet kan de gemeente eventueel samen met de bewoner een brief opstellen, of de verzoeker een Bestand modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder meegeven.

De gemeente kan ook een Bestand doc 2.1 modelformulier verzoek opstart procedure OO.docxvoorzien, dat de klachten op een uniforme manier weergeeft en alle nuttige informatie bevat. Dat klachtenformulier bevat minimaal volgende gegevens: 

  • de identificatiegegevens van de aanvrager en – indien verschillend - de bewoner, 
  • het adres van de woning,
  • een opsomming van de klachten.

Bij de aanvraag is het belangrijk de bewoner op de hoogte te brengen van het verloop van de procedure en de mogelijke gevolgen ervan. Sommige bewoners denken dat een ongeschikt- of onbewoonbaarheid automatisch recht geeft op prioriteit in de sociale huisvesting of huursubsidie: wijs hen er dus best op dat dit maar in een beperkt aantal gevallen geldt. 

U leest meer over het verloop van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en de nieuwe waarschuwingsprocedure op de pagina 'Wat als mijn woning niet in orde is?'.

Het handboek PDF icon Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente staat ook stil bij de verschillende stappen in de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en overbewoning (zie hoofdstuk PDF icon 2.2 De administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toepassenen hoofdstuk PDF icon 2.3 De administratieve procedure overbewoning toepassen).

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge