Reageren op klachten over de woningkwaliteit en overbewoning

Als gemeente bent u het eerste aanspreekpunt voor de burger wanneer hij gebreken inzake woningkwaliteit (zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen) vaststelt aan zijn woning, of aan die van anderen. Tot op heden was de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid de meest gangbare procedure bij woningkwaliteitsproblemen. Het optimalisatiedecreet voegt hieraan met de waarschuwingsprocedure een extra dimensie toe.

De waarschuwingsprocedure zorgt voor een decretaal kader van de bemidddelingsrol van steden en gemeenten en geeft hen zo de mogelijkheid om te kiezen voor een zachtere aanpak. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (aard van de gebreken en welwillendheid van eigenaar), want de bedoeling is om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid blijft daarbij natuurlijk een stok achter de deur.

De pagina 'Wat als uw woning niet in orde is?' geeft extra duiding bij de waarschuwingsprocedure en de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Het online handboek woningkwaliteit voor lokale besturen legt beide procedures haarfijn uit.

 

 

De melding en het verzoek

Een burger moet zich in eerste instantie tot de gemeente richten om een woningkwaliteitsprobleem te melden. Die melding is het startpunt van de waarschuwingsprocedure of de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Een melding van een woningkwaliteitsprobleem bij de gemeente kan op verschillende manieren, via een telefoontje, een e-mail, een intern meldingssysteem,… De burger kan zich naar het woonloket begeven en daar zijn probleem mondeling uit de doeken doen. Hij kan een aangetekende brief sturen naar de burgemeester waarin hij de gebrekkige woningkwaliteit beschrijft. Een melding kan de vorm krijgen van een verzoek, als ze aan bepaalde vormvereisten voldoet. U leest meer over de melding van een woningkwaliteitsprobleem in het handboek woningkwaliteit voor lokale besturen.

 

 

 

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen