Algemene cijfers over de woningmarkt in Vlaanderen

Hier vindt u algemene kerncijfers over de woningmarkt in Vlaanderen. De grafieken tonen evoluties in de verkoopprijzen, de verkochte perceelsoppervlakte, het aantal verkopen en de bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie.

Evolutie van gemiddelde verkoopprijzen (in euro)

De grafiek geeft de evolutie weer van de verkoopprijzen van gewone woonhuizen, villa’s en appartementen in de periode 2007 - 2017. Deze statistiek is gebaseerd op alle vastgoedtransacties in jaar x waarvoor registratierechten dienen te worden betaald.

 

Evolutie van gemiddelde verkoopprijs bouwgrond (in euro per m²)

De grafiek geeft de evolutie weer van de verkoopprijs van bouwgronden in de periode 2004 – 2014. Deze statistiek is gebaseerd op alle vastgoedtransacties in jaar x waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. Door een ingrijpende verandering in het verwerkingsproces is er een trendbreuk waar te nemen tussen het jaar 2004 en 2005.

 

Evolutie van gemiddelde verkochte perceelsoppervlakte (in m²)

De grafiek geeft de evolutie weer van de gemiddelde perceelsoppervlakte (in m²) van gewone woonhuizen, villa’s, appartementen en bouwgronden die verkocht zijn tijdens de periode 2007 – 2017. Deze statistiek is gebaseerd op alle vastgoedtransacties in jaar x waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. Voor bouwgronden zijn er geen cijfers beschikbaar na 2014.

 

Evolutie in het aantal verkopen

De grafiek geeft de evolutie weer van het aantal verkopen van gewone woonhuizen, villa’s, appartementen en bouwgronden in de periode 2007 - 2017. Deze statistiek is gebaseerd op alle vastgoedtransacties in jaar x waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. Voor bouwgronden zijn er geen cijfers beschikbaar na 2014.

 

Bouwvergunningen voor nieuwbouw

De grafiek toont de evolutie van het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw van eengezinswoningen en meergezinswoningen in de periode 2007 - 2017. De bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. Voor elke goedgekeurde bouwvergunning vult de architect een statistisch formulier in, waarin wordt gevraagd naar de algemene karakteristieken van het gebouw.

 

Bouwvergunningen voor renovatie

De grafiek toont de evolutie van het aantal bouwvergunningen voor renovatie van woongebouwen in de periode 2007 – 2017. De bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. Voor elke goedgekeurde bouwvergunning vult de architect een statistisch formulier in, waarin wordt gevraagd naar de algemene karakteristieken van het gebouw.

 

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel