Algemene cijfers over de woningmarkt in Vlaanderen

Hier vindt u algemene kerncijfers over de woningmarkt in Vlaanderen. De grafieken tonen evoluties in het aantal woningen, het aantal verkopen, de verkoopprijzen en de bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie.

Evolutie aantal woningen

De tabel geeft de evolutie van het aantal woningen in Vlaanderen tussen 2011 en 2020 weer. De cijfers worden opgedeeld naar type gebouw: open, halfopen, gesloten, appartement, woning in een handelshuis en andere woningen.

 

  Evolutie in het aantal verkopen

  De grafiek geeft de evolutie weer van het aantal verkopen van vastgoed in Vlaanderen in de periode 2011 - 2020. De cijfers worden opgedeeld naar woningtype: gesloten of halfopen bebouwing, open bebouwing en appartementen. Deze statistiek is gebaseerd op alle vastgoedtransacties in jaar x waarvoor registratierechten dienen te worden betaald.

   

  Evolutie van mediaan verkoopprijzen (in euro)

  De grafiek geeft de evolutie weer van de mediaan verkoopprijzen van vastgoed in de periode 2011 – 2020 in Vlaanderen. De cijfers worden opgedeeld naar woningtype: gesloten of halfopen bebouwing, open bebouwing en appartementen. Deze statistiek is gebaseerd op alle vastgoedtransacties in jaar x waarvoor registratierechten dienen te worden betaald.

   

  Bouwvergunningen voor nieuwbouw

  De grafiek toont de evolutie van het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw van eengezinswoningen en meergezinswoningen in de periode 2011 - 2020 in Vlaanderen. De bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. Voor elke goedgekeurde bouwvergunning vult de architect een statistisch formulier in, waarin wordt gevraagd naar de algemene karakteristieken van het gebouw.

   

  Bouwvergunningen voor renovatie

  De grafiek toont de evolutie van het aantal bouwvergunningen voor renovatie van woongebouwen in de periode 2011 – 2020 in Vlaanderen. De bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. Voor elke goedgekeurde bouwvergunning vult de architect een statistisch formulier in, waarin wordt gevraagd naar de algemene karakteristieken van het gebouw.

   

  Contact

  Adres: 
  Team Strategie en Onderzoek
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 40D
  1000 Brussel