Cijfers over private huur in Vlaanderen

Algemene bemerking: De gegevens over de private huurmarkt zijn momenteel niet (volledig) beschikbaar in administratieve databanken. Daarom werden de tabellen en grafieken van dit deel grotendeels opgemaakt op basis van surveydata. Administratieve gegevens worden op continue basis verzameld, terwijl surveydata verzameld worden in een bevraging van (een representatief deel van) de bevolking. Onze belangrijkste surveybronnen zijn: Woonsurvey 2005 & GWO 2013. In de loop van 2018 werd een nieuwe Woonsurvey uitgevoerd. Meer informatie over de voorbereiding en de resultaten van deze survey kan u nalezen op de website van het Steunpunt Wonen.

Aantal private huurwoningen

Deze grafiek toont het aantal private huurwoningen in 2001, 2005 en 2013, en welk percentage deze private huurwoningen uitmaken van de totale woningmarkt.

PDF icon Aantal private huurwoningen

 

Regionale spreiding: private huurders per provincie

Deze grafiek toont per provincie welk percentage private huurders uitmaken van het totaal aantal bewoners (gegevens van 2013). Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de regionale spreiding.

PDF icon Regionale spreiding: private huurders per provincie

 

Regionale spreiding: private huurders per gebiedsindeling

Deze grafiek toont per gebiedsindeling welk percentage private huurders uitmaken van het totaal aantal bewoners (gegevens van 2013). De indeling in grootstedelijk-, regionaalstedelijk-, kleinstedelijk-, overgangsgebied en platteland gebeurt op basis van de RSV-indeling, gecombineerd met de indeling van SVR. Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de regionale spreiding.

PDF icon Regionale spreiding: private huurders per gebiedsindeling

 

Private verhuurders naar categorie

De grafiek toont de procentuele verdeling van de private verhuurders over verschillende categorieën (gegevens van 2013): een private eigenaar na bemiddeling van een immobiliënkantoor, een private eigenaar zonder bemiddeling, een bedrijfsvennootschap, een OCMW, andere.

PDF icon Private verhuurders naar categorie

 

Private huurders naar gezinssamenstelling

De tabel geeft weer hoe de verdeling (in %) is van de private huurders over verschillende categorieën van gezinssamenstelling: alleenstaande, koppel met kinderen, koppel zonder kinderen, eenoudergezin, andere. Er worden gegevens vergeleken van 1992, 2002, 2005 en 2013.

PDF icon Private huurders naar gezinssamenstelling

 

Evolutie profiel van private huurders

In deze tabel wordt het profiel van de private huurders vergeleken voor de jaren 1992, 1997, 2005 en 2013. Er wordt gekeken naar onderwijsniveau, socio-professionele categorie gezinshoofd, activiteit gezinshoofd, bestaanszekerheid en inkomen.

PDF icon Evolutie profiel van private huurders

 

Maandelijkse huurprijs (zonder kosten)

De grafiek geeft de verdeling van de private huurders naar huurprijs weer (gegevens van 2013). Bij de huurprijs zijn geen andere kosten zoals gemeenschappelijke onderhoudskosten, energiekosten,… meegerekend.

PDF icon Maandelijkse huurprijs (zonder kosten)

 

Maandelijkse huurprijs (zonder kosten) naar woningtype

Deze tabel toont de gemiddelde huurprijs van private huurders naar woningtype: (eengezinswoning, appartement of studio/loft/kamer voor 2005 en 2013. De gemiddelde huurprijs is de huurprijs van alle private huurders opgeteld en gedeeld door het aantal private huurders.

PDF icon Maandelijkse huurprijs (zonder kosten) naar woningtype

 

Woonquote > 30% naar periode intrek huidige woning (in %)

Deze tabel toont het aandeel private huurders met woonquote > 30% naar de periode van intrek in de huidige woning (gegevens van 2013). De woonquote is de verhouding tussen de bruto woonuitgaven en het besteedbaar huishoudinkomen. De woonuitgaven zijn hier ingevuld als de ‘naakte’ woonuitgaven: enkel de huurprijs. Deze indicator van betaalbaarheid wordt geanalyseerd t.o.v. de (internationaal vaak gehanteerde) 30%‐norm.

PDF icon Woonquote > 30% naar periode intrek huidige woning (in %)

 

Woonquote > 30% volgens inkomensquintielen (in %)

Deze tabel toont het aandeel private huurders met een woonquote boven 30% per inkomensquintiel waarbij quintiel 1 de 20% laagste inkomens bevat en quintiel 5 de 20% hoogste (gegevens van 2013). De woonquote is de verhouding tussen de bruto woonuitgaven en het besteedbaar huishoudinkomen. De woonuitgaven zijn hier ingevuld als de ‘naakte’ woonuitgaven: enkel de huurprijs. Deze indicator van betaalbaarheid wordt geanalyseerd t.o.v. de (internationaal vaak gehanteerde) 30%‐norm.

PDF icon Woonquote > 30% volgens inkomensquintielen (in %)

 

Maandelijks equivalent (resterend) inkomen en aandeel onder 250 en 500 euro

De tabel bevat gegevens (2005 & 2013) rond één van de indicatoren die regelmatig gebruikt worden om de betaalbaarheid van het wonen in kaart te brengen: het (equivalent) resterend inkomen: het verschil tussen de bruto woonuitgaven en het besteedbaar huishoudinkomen. Deze indicator van betaalbaarheid wordt geanalyseerd t.o.v. normen op basis van minimumbudgetten om menswaardig te participeren in de samenleving zoals opgesteld door Storms & Van den Bosch (2009).

PDF icon Maandelijks (equivalent) resterend inkomen en aandeel onder 250 en 500 euro

 

Problemen bij betaling vaste woonkosten (in %)

Deze tabel toont hoeveel percent van de private huurders het afgelopen jaar geen enkele keer, één keer, meerdere keren of elke maand opnieuw problemen heeft bij de betaling van de vaste woonkosten (gegevens voor 2005 & 2013).

PDF icon Problemen bij betaling vaste woonkosten (in %)

 

Betaling huurwaarborg, en zo ja hoeveel maanden (in %)

De grafiek geeft weer hoeveel percent van de private huurders in 2013 geen, 1 maand, 2 maand, 3 maand of 4 maand huurwaarborg betalen.

PDF icon Betaling huurwaarborg, en zo ja hoeveel maanden (in %)

 

Vormt de betaling van de huurwaarborg een probleem?

Deze tabel toont hoeveel percent van de private huurders in 2013 de betaling van de huurwaarborg een zeer zware last, een zware last, een min of meer zware last, een lichte last of absoluut geen probleem vond.

PDF icon Vormt de betaling van de huurwaarborg een probleem?

 

Staat van de woning (in %)

Het Steunpunt Wonen heeft een indicator ontwikkeld om de fysische staat van de woning (zowel uitwendig als inwendig) in te schatten. Deze indicator is berekend op basis van hoe de bewoner de onderstaande elementen beoordeelt (in goede staat, kleine herstellingen nodig, grote herstellingen nodig):

 • Elektrische installatie
 • Binnenmuren
 • Buitenmuren
 • Ramen
 • Dakgoot
 • Dak

In deze tabel wordt getoond in welke staat de woningen van private huurders zijn (gegevens voor 2005 & 2013). Nogmaals, deze indicator is subjectief, want gebaseerd op een bevraging van de bewoner.

PDF icon Staat van de woning (in %)

 

Indicator technische woningkwaliteit (in %)

Tijdens het Grote Woononderzoek 2013 werden 5 000 woningen onderworpen aan een systematische screening door enquêteurs die hiervoor een speciale opleiding volgden. De technische verslagen van de Vlaamse overheid voor het beoordelen van de conformiteit van de woningen met de normen van de Vlaamse Wooncode vormden de leidraad voor deze screening.

De ‘indicator van de technische woningkwaliteit’ die is opgemaakt met gegevens van het GWO 2013 benadert de beoordeling naar de Vlaamse normen zo goed als mogelijk. Net zoals bij het conformiteitsonderzoek wordt bij de ‘indicator van de technische woningkwaliteit’ de cesuur gelegd op 15 punten. Woningen met een hogere score strafpunten krijgen de beoordeling ‘ontoereikende kwaliteit’.

Een andere manier om de resultaten voor te stellen, is na te gaan welke inspanningen nodig zijn om de gebreken te verhelpen. Zo kan een onderscheid gemaakt worden tussen woningen met gebreken die geen ingrijpende verbouwingswerken vragen en woningen met een structureel ontoereikende kwaliteit, waarvoor grondige en meer ingrijpende aanpassingen vereist is.

PDF icon Indicator technische woningkwaliteit (in %)

 

Isolatie in de woning (in %)

De tabel geeft weer bij welk percentage van de huurders de volgende isolatie (bijna) overal, gedeeltelijk of niet aanwezig is in de woning (gegevens van 2013):

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie
 • Isolerend glas
 • Leidingisolatie

PDF icon Isolatie in de woning (in %)

 

Comfortindicator (in %)

De tabel geeft weer hoeveel percent van de private huurwoningen over middelmatig comfort beschikt. Woningen met middelmatig comfort beschikken minstens over stromend water, wc met waterspoeling, badkamer of douche en centrale verwarming

PDF icon Comfortindicator (in %)

 

Huurcontract van de private huurder

Deze tabel toont het percentage huurders met een schriftelijk huurcontract (gegevens van 2013).

PDF icon Huurcontract van de private huurder

 

De zekerheid te kunnen blijven wonen in de huidige huurwoning

In deze grafiek wordt weergegeven welk percentage van de private huurders in 2013 zeer zeker, zeker, noch zeker – noch onzeker, onzeker of zeer onzeker was om zolang als gewenst te kunnen blijven wonen in de huidige huurwoning.

PDF icon De zekerheid te kunnen blijven wonen in de huidige huurwoning

 

De selectie van huurder door verhuurder

De tabel toont of welk percentage van de verhuurders in meer of mindere mate een bezwaar zou hebben als de huurder van een andere afkomst, een alleenstaande met kinderen of afhankelijk van een huurwaarborg van het OCMW is (gegevens van 2013).

PDF icon De selectie van huurder door verhuurder

 

Algemene tevredenheid met de woning

Deze tabel toont het percentage private huurders in 2005 en 2013 dat zeer tevreden, tevreden, noch tevreden - noch ontevreden, ontevreden of zeer ontevreden is met zijn woning. Ook wordt hier de vergelijking met alle huishoudens in Vlaanderen gemaakt.

PDF icon Algemene tevredenheid met de woning

 

Verhuisgeneigdheid uit de woning, indien mogelijk

Deze tabel toont het percentage private huurders in 2005 en 2013 dat, indien het mogelijk was, zeker, waarschijnlijk, misschien of zeker niet zou verhuizen naar een andere woning. Ook wordt hier de vergelijking met alle huishoudens in Vlaanderen gemaakt.

PDF icon Verhuisgeneigdheid uit de woning, indien mogelijk

 

Algemene tevredenheid met de buurt

Deze tabel toont het percentage private huurders in 2005 en 2013 dat zeer tevreden, tevreden, noch tevreden - noch ontevreden, ontevreden of zeer ontevreden is met zijn buurt. Ook wordt hier de vergelijking met alle huishoudens in Vlaanderen gemaakt.

PDF icon Algemene tevredenheid met de buurt

 

Verhuisgeneigdheid uit de buurt, indien mogelijk

Deze tabel toont het percentage private huurders in 2005 en 2013 dat, indien het mogelijk was, zeker, waarschijnlijk, misschien of zeker niet zou verhuizen naar een andere buurt. Ook wordt hier de vergelijking met alle huishoudens in Vlaanderen gemaakt.

PDF icon Verhuisgeneigdheid uit de buurt, indien mogelijk

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel