Cijfers over sociale huisvesting in Vlaanderen

Hier vindt u gegevens voor Vlaanderen over het aantal sociale woningen gegund door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het aantal sociale woningen gerealiseerd door sociale huisvestingsmaatschappijen, de typologie van het woningpatrimonium van sociale huisvestingsmaatschappijen en het aantal woningen verhuurd door sociale verhuurkantoren.

Aantal sociale woningen gegund door de VMSW

Deze grafiek toont de evolutie van het aantal sociale woningen gegund door de VMSW in de periode 2014 - 2018 (situatie op 31 december van het jaar x). Een woning is gegund wanneer de opdracht tot het bouwen of renoveren van de woning is toegewezen aan de aannemer.

 

Aantal sociale woningen gerealiseerd door sociale huisvestingsmaatschappijen

Deze grafiek toont de evolutie van het aantal sociale woningen gerealiseerd (= opgeleverd en aangekocht) door sociale huisvestingsmaatschappijen in de periode 2014 - 2018 (situatie op 31 december van het jaar x).

 

Sociaal patrimonium naar type woning en aantal slaapkamers

De grafiek geeft het huurpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen weer op 31 december 2020. De gegevens worden getoond naar woningtype, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen eengezinswoning, appartement, bungalow en duplex, en naar aantal slaapkamers (gaande van 0 tot 5+).

 

Sociaal patrimonium naar aantal slaapkamers per provincie

De tabel toont het huurpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen op 31 december 2020, opgedeeld per provincie. De gegevens worden getoond naar aantal slaapkamers (gaande van 0 tot 8).

 

Aantal woningen verhuurd door sociale verhuurkantoren

De tabel toont het aantal woningen verhuurd door sociale verhuurkantoren (cijfers van 2016 tot en met 2020).

 

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel