Cijfers over Vlaanderen in Europees perspectief

De cijfers in deze rubriek zijn afkomstig van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. De data komen uit de jaarlijkse bevraging 'European Union Survey on Income and Living Conditions' (EU-SILC), uitgevoerd in alle landen van de Europese Unie. Sinds 2007 bevat de EU-SILC om de zoveel jaar een ad hoc module specifiek over huisvesting. U kan telkens de cijfers voor België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zien.

Gemiddelde huishoudgrootte

De grafiek toont het gemiddeld aantal personen per huishouden (cijfers van 2016).

PDF icon Gemiddelde huishoudgrootte

 

Gemiddeld aantal kamers per persoon

De grafiek toont het gemiddeld aantal kamers per persoon binnen het huishouden (cijfers van 2016).

PDF icon Gemiddeld aantal kamers per persoon

 

De verhouding van de woonkost en het inkomen

Deze indicator is gedefinieerd als het percentage van de bevolking dat leeft in een huishouden waar de totale woonkost (inclusief verbruikskosten) meer bedraagt dan 40% van het beschikbaar inkomen van dat huishouden (cijfers van 2016).

PDF icon De verhouding van de woonkost en het inkomen (in %)

 

Overbewoning (in %)

Deze grafiek toont het percentage van de bevolking dat woont in een huishouden dat niet minimum het onderstaand aantal kamers tot zijn beschikking heeft (cijfers van 2016):

 • 1 kamer voor het huishouden
 • 1 kamer per koppel in het huishouden
 • 1 kamer voor elke persoon van 18 jaar of ouder
 • 1 kamer voor twee alleenstaande personen van hetzelfde geslacht die tussen 12 en 17 jaar oud zijn
 • 1 kamer voor elke alleenstaande tussen 12 en 17 jaar die niet thuishoort in de bovenstaande categorie
 • 1 kamer per twee kinderen jonger zijn dan 12 jaar

PDF icon Overbewoning

 

Onderbezetting (in %)

Deze grafiek toont het percentage van de bevolking dat woont in een huishouden dat meer dan het onderstaand minimum aantal kamers tot zijn beschikking heeft (cijfers van 2016):

 • 1 kamer voor het huishouden
 • 1 kamer per koppel in het huishouden
 • 1 kamer voor elke persoon van 18 jaar of ouder
 • 1 kamer voor twee alleenstaande personen van hetzelfde geslacht die tussen 12 en 17 jaar oud zijn
 • 1 kamer voor elke alleenstaande tussen 12 en 17 jaar die niet thuishoort in de bovenstaande categorie
 • 1 kamer per twee kinderen jonger zijn dan 12 jaar

PDF icon Onderbezetting

 

Bewonersstatuut (in %)

De grafiek toont het percentage van de bevolking dat eigenaar is van zijn eigen woning en het percentage van de bevolking dat een woning huurt ten opzichte van de totale bevolking (cijfers van 2016).

PDF icon Bewonersstatuut (in %)Gemiddelde grootte woning

De grafiek geeft het gewogen gemiddelde weer van de grootte van de woning (in m²) (cijfers van 2012). 

PDF icon Gemiddelde grootte woning


Toegang tot openbaar vervoer

De grafiek geeft het aandeel huishoudens weer dat het openbaar vervoer (heel) moeilijk toegankelijk acht.

PDF icon Moeilijk toegang tot openbaar vervoer


Woning niet aangenaam koel in de zomer (in %)

De grafiek geeft het aandeel huishoudens weer die hun woning niet aangenaam koel krijgen in de zomer (cijfers van 2012).

PDF icon Woning niet aangenaam koel in de zomer


Heel / enigszins ontevreden met de woning (in %)

In EU-SILC werd de mate van tevredenheid (heel tevreden, tevreden, enigszins ontevreden, heel ontevreden) van de huishoudens over hun woning gemeten onder andere op basis van de prijs van de woning, ruimte in de woning, de kwaliteit van de woning, de woonomgeving, de afstand tot het werk,… Deze grafiek geeft weer welk percentage van de huishoudens heel of enigszins ontevreden was met hun woning (cijfers van 2012).

PDF icon Ontevreden met de woning


Verhuis naar een andere woning (in %)

Deze grafiek toont het aandeel personen in de bevolking dat tijdens de laatste vijf jaar verhuisd is naar een andere woning (cijfers van 2012).

PDF icon Verhuis naar een andere woning in de laatste 5 jaar

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel