Demografische cijfers

Hier vindt u kerncijfers over het aantal huishoudens, de gemiddelde gezinsgrootte, de verdeling van de huishoudens volgens grootte, de huishoudensprojecties en de bevolkingsindicatoren.

Aantal private huishoudens

Deze tabel toont de evolutie van het aantal huishoudens op 1 januari vanaf 2008 tot en met 2018. De definitie van huishouden is ‘alle personen die gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samen leven’. Er worden twee soorten huishoudens onderscheiden: private huishoudens en collectieve huishoudens. Collectieve huishoudens zijn religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. De private huishoudens vertegenwoordigen alle andere huishoudens. In deze tabel zijn enkel de private huishoudens opgenomen.

 

Gemiddelde huishoudgrootte

De huishoudgrootte van een huishouden geeft het aantal leden van dat huishouden weer. In deze grafiek wordt de evolutie van de gemiddelde huishoudgrootte van de huishoudens op 1 januari in Vlaanderen weergegeven voor de periode 2007 tot en met 2017.

 

Verdeling huishoudens naar huishoudgrootte (in %)

De huishoudgrootte van een huishouden geeft het aantal leden van dat huishouden weer. In deze grafiek wordt de verdeling van het totaal aantal private huishoudens naar huishoudgrootte op 1 januari 2017 weergegeven.

 

Huishoudensprojecties naar huishoudtype

De grafiek toont de projectie van het aantal huishoudens naar huishoudtype voor de periode 2017 – 2070, gemaakt door het Federaal Planbureau, in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek. Hier wordt dus de verwachting over de evolutie van het aantal private huishoudens weergegeven, gebaseerd op de trends in de huidige demografische gegevens in combinatie met onderbouwde toekomsthypothesen. Voor 2017 worden de waarnemingen weergegeven, de andere jaren zijn projectiegegevens.

 

Bevolkingsindicatoren

In deze grafiek wordt de evolutie in de onderstaande bevolkingsindicatoren weergegeven voor de periode 2004-2014 (situatie op 1 januari van het jaar x):

  1. Ontgroening: % inwoners < 20 jaar in de totale bevolking
  2. Vergrijzing: % inwoners >= 65 jaar in de totale bevolking
  3. Interne vergrijzing: % inwoners +80 jaar in de groep van +65 jarigen
  4. Afhankelijkheidsratio: % inwoners (0 - 19 jaar + 65+jaar) in de totale bevolking
  5. Groene druk: aantal inwoners 0-19 jaar tov aantal inwoners 20-64 jaar
  6. Grijze druk: aantal inwoners 65+jaar tov aantal inwoners 20-64 jaar

 

 

Contact

Adres: 
cel onderzoek, databeheer en langetermijnbeleid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel