Studiedagen 'Wonen in Vlaanderen'

Het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid stond in de periode 2004-2006 in voor de uitvoering van het onderzoeksproject 'Ruimte voor Woonbeleid'. De hoofdopdracht binnen dit project was het verzamelen van basisinformatie over wonen en woonbehoeften in Vlaanderen. Daarnaast dienden een aantal beleidsgerichte onderzoeksvragen beantwoord te worden. De voornaamste resultaten van het geleverde onderzoek werden toegelicht tijdens 3 studiedagen in het voorjaar van 2007 :

  • Nieuwe gegevens over woningen en bewoners in Vlaanderen (09/03/2007)
  • Een nieuw beleid voor de private huurmarkt? (20/04/2007)
  • De toekomst van de sociale huisvesting (21/06/2007)

Hier kunt u het programma en de presentaties bekijken.

STUDIEDAG 1 - NIEUWE GEGEVENS OVER WONINGEN EN BEWONERS IN VLAANDEREN
(9 maart 2007)


Programma voormiddag:

Onderzoek over wonen en het belang daarvan voor het woonbeleid
(Veerle Geurts, coördinator cel onderzoek, Dept. RWO - Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie belang onderzoek

Woning en woonomgeving in België : de voornaamste bevindingen uit de Huisvestingsmonografie 2006
(Prof. Dominique Vanneste, Geografie KULeuven)
Office presentation icon presentatie huisvestingsmonografie 2006

De Woonsurvey 2005 en de Uitwendige Woningschouwing 2005 : toelichting bij het opzet, de steekproef en de organisatie van het veldwerk
(Koen Abts en Brecht Vandekerckhove, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie survey 2005

Nieuwe gegevens over de woningen in Vlaanderen : uitwendige kwaliteit, inwendige kwaliteit, comfort
(Marie Le Roy en Brecht Vandekerckhove, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie nieuwe gegevens woningen

Nieuwe gegevens over de bewoners : eigendomsstatuut, de betaalbaarheid, de woongeschiedenis
(Kristof Heylen en Sien Winters, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie nieuwe gegevens bewoners


Programma namiddag:

DEBAT : De tweedeling van de woningmarkt : een steeds groter wordende kloof tussen huurders en eigenaars

panelleden :
- Prof. Jozef Pacolet, HIVA (KU Leuven)
- Prof. Pascal De Decker, Hogeschool Gent
- Prof. Hilde Heynen, OSA (KU Leuven)
- Hans De Greve, Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
moderator : Guy Tegenbos

Hier vindt u de samenvatting van het onderzoeksrapport Wonen in Vlaanderen:
PDF icon samenvatting onderzoeksrapport Wonen in VlaanderenSTUDIEDAG 2 - EEN NIEUW BELEID VOOR DE PRIVATE HUURMARKT ?
(20 april 2007)


Programma voormiddag:

Vaststellingen over de private huurmarkt in de Woonsurvey 2005 en de Woningschouwing 2005.
(Sien Winters en Brecht Vandekerckhove, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie vaststellingen private huur

De private huurmarkt en het beleid voor de private huurmarkt in een internationaal perspectief.
(Marietta Haffner, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie private huur internationaal

Naar een aanbodbeleid voor de private huurmarkt.
(Prof. Erik Buyst, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie aanbodbeleid private huur

Bijkomende informatie over de private huurmarkt uit de Huisvestingsmonografie 2006.
(Prof. Luc Goossens, OASeS, Universiteit Antwerpen)
Office presentation icon presentatie huisvestingsmonografie 2006

Een toekomstgerichte aanpak voor de private huurmarkt. Toelichting bij de conclusies van het VOB-onderzoek.
(Dominiek Vandewiele, CDO, Universiteit Gent)
Office presentation icon presentatie private huur VOB


Programma namiddag:

DEBAT : Hoe naar een nieuw elan voor de private huurmarkt?

panelleden :
- Marc Dillen, VCB
- Kathelijne D'Hauwers, Algemeen Eigenaarssyndicaat
- Geert Inslegers, VOB - Huurdersbonden
- Hendrik Nelde, vastgoedconsulent
- Marc Coppieters, Home-Invest Belgium
moderator : Guy Tegenbos

Hier vindt u de samenvatting van het onderzoek naar de private huurmarkt:
PDF icon samenvatting onderzoeksrapport Aanbodbeleid private huurmarktSTUDIEDAG 3 - DE TOEKOMST VAN DE SOCIALE HUISVESTING
(21 juni 2007)


Programma voormiddag:

Nieuwe gegevens over de sociale huisvesting in Vlaanderen.
(Kristof Heylen en Sien Winters, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie sociale huisvesting

Sociale huisvestingssystemen in Europa en de positie van Vlaanderen binnen Europa.
(Marja Elsinga, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie sociale huisvesting internationaal

Mogelijke toekomstoriëntaties voor de Vlaamse sociale huisvesting.
(Sien Winters, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie sociale huisvesting toekomst

Een gewijzigd toewijzingsbeleid als middel om leefbaarheidsproblemen in de sociale huisvesting aan te pakken? De resultaten van 3 case studies.
(Kristof Heylen, Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie sociale huisvesting leefbaarheid

De sociale huisvesting in Vlaanderen in beweging.
(Hubert Lyben, Gedelegeerd Bestuurder VMSW)
Bestand presentatie sociale huisvesting VMSW

Toelichting bij de stand van zaken "Kaderbesluit sociale huur".
(Tom Vanden Eede, Dept. RWO - Woonbeleid)
Office presentation icon presentatie sociale huisvesting Kaderbesluit sociale huur


Programma namiddag:

DEBAT : Welke toekomst voor de sociale huisvesting?

panelleden :
- Marino Keulen, Vlaams Minister van Wonen
- Jef Gabriëls, burgemeester Genk
- Gaëtan Hannecart, Beroepsvereniging van de Vastgoedsector
- René Van de Winckel, Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting
- Manuel Chiquero, daklozenvereniging Chez Nous / Bij Ons
- Theo Janssens, schepen / voorzitter OCMW Dendermonde
- Prof. Bruno De Meulder, OSA (KU Leuven)
moderator : Guy Tegenbos

Hier vindt u de samenvatting van het onderzoek inzake sociale huisvesting en het aanvullende rapport betreffende de leefbaarheid:
PDF icon samenvatting onderzoeksrapport Nieuw sociaal huurstelsel
PDF icon aanvullend rapport Sociale huur - leefbaarheid