Woonwagenterreinen monitoren

Begin 2017 is de monitoring van woonwagenterreinen toevertrouwd aan het agentschap Wonen-Vlaanderen; voorheen was dit een taak van het agentschap Integratie en Inburgering. Wonen-Vlaanderen maakt voortaan jaarlijks een lijst bekend van het bestaande aanbod van standplaatsen voor woonwagens op residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen. Ook de bezettingsgraad op de residentiële woonwagenterreinen wordt in deze lijst opgenomen. Elke gemeente zal gevraagd worden deze lijsten aan te vullen met actuele gegevens over residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen op hun grondgebied.

Timing

  • Tijdens de maand maart wordt elke gemeente gevraagd de lijst met het bekende aanbod te actualiseren.
  • Uiterlijk tegen 30 april bezorgt de gemeente de aangevulde lijst voor zijn grondgebied terug aan het agentschap.
  • Nadien publiceert het agentschap op deze webpagina, op basis van de beschikbare gegevens, het overzicht van het bekende aanbod van standplaatsen voor woonwagens op residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen.

Begrippen

  • Een woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning.
  • Een standplaats: een afgebakende ruimte op een woonwagenterrein voor het plaatsen van een woonwagen.
  • Een woonwagenterrein: een residentieel woonwagenterrein of een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners.
  • Een residentieel woonwagenterrein: een terrein dat bestemd en ingericht is voor het sedentaire wonen in een woonwagen en waarop een beperkte ambachtelijke en/of commerciële activiteit kan plaatsvinden in overeenstemming met de heersende wetgeving.
  • Een doortrekkersterrein: een terrein dat bestemd en ingericht is voor het tijdelijk plaatsen van verkeerswaardige woonwagens.
  • Een openbaar woonwagenterrein: een terrein dat beheerd wordt door een gemeente of andere openbare instantie (provincie, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij...).

Lijst met het gekende aanbod

U vindt hier het laatst gekende aanbod (situatie op 01/03/2022) met de bezettingsgraad voor residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen.

Nuttige links

Sinds 1 januari 2016 is ook de subsidiëring van (openbare) woonwagenterreinen een opdracht voor Wonen-Vlaanderen.

 

Regelgeving

Monitoring van woonwagenterreinen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Subsidie voor woonwagenterreinen in de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge