Een kamerreglement opstellen

Via een gemeentelijk kamerreglement kan de gemeente bijkomende lokale veiligheids- en kwaliteitsvereisten opleggen aan bestaande kamers. Wonen-Vlaanderen begeleidt de gemeenten die een kamerreglement willen uitwerken.

Enkele richtlijnen voor het opstellen van een kamerreglement:

Definitie

U kan dus best gewoon verwijzen naar de Vlaamse definities uit het decreet en het uitvoeringsbesluit zonder ze expliciet op te nemen.

Strengere veiligheids- en woningkwaliteitsvereisten

Neem geen bepalingen op die de privacy van bewoners schenden. Het opnemen van brandveiligheidsnormen, gebaseerd op de expertise van de brandweer, is wel zinvol. Het vormt vaak een belangrijk onderdeel van kamerreglementen.

Verhuurvergunning

De gemeente kan regels opstellen over de een eigen verhuurvergunning, maar niet over de afgifte of intrekking van een conformiteitsattest. De gemeente kan het conformiteitsattest wel verplicht stellen.

Beroepsmogelijkheden

De gemeente is niet bevoegd om de bestendige deputatie als beroepsinstantie aan te wijzen.

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen