Advies Vlaamse Woonraad over de toekomstige organisatie van de sociale verhuurkantoren

In februari vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats over de toekomstige organisatie van de sociale verhuurkantoren (SVK). Het verder professionaliseren van de SVK’s en de organisatie hiervan vormt een waardevol beleidsinitiatief. De Vlaamse Woonraad vraagt evenwel aandacht voor een voorafgaande grondige evaluatie van de werking van de SVK’s en de ondersteuningsstructuur; de specificiteit en finaliteit van de SVK’s; een versterking van de intermediaire werking op de private huurmarkt; de begeleiding en participatie van huurders en de betrokkenheid van diverse actoren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de toekomstige organisatie van de sociale verhuurkantoren (6/04/2011)

< Nieuwsoverzicht