Advies Vlaamse Woonraad over startnota Slim Wonen en Leven

Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota Slim Wonen en Leven principieel goed. Slim Wonen en Leven  is een van de zeven vooropgestelde transitieprioriteiten van Visie 2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen. De Woonraad kan zich vinden in de inhoud van de startnota. Het concept van de duurzame buurt kan die transitieprioriteit verder uitwerken, op een schaalniveau dat vernieuwende projecten toelaat. De Woonraad wil wel wijzen op enkele specifieke problemen die het buurtniveau overstijgen, zoals de betaalbaarheid op de private huurmarkt, maar ook bredere maatschappelijke fenomenen als  armoede en uitsluiting. Die problemen moeten volgens de Woonraad sterker aan bod komen in de toekomstvisie rond wonen en leven. Het aangekondigde woonbeleidsplan kan daarop inspelen.

PDF icon advies_2017-07_van_4_mei_2017_over_startnota_slim_wonen_en_leven.pdf

< Nieuwsoverzicht