Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging van diverse bepalingen op vlak van wonen

De Vlaamse Regering keurde op 1 maart 2019 principieel het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering goed tot wijziging van het besluit over wijzigingen van diverse bepalingen op vlak van wonen, na spoedadvies van de Vlaamse Woonraad. Het ontwerpbesluit wijzigt het leningenbesluit door een voorgestelde territoriale differentiatie.  De Raad onderschrijft de vooropgestelde clustering, die steunt op voldoende parameters, maar vraagt wel om op termijn ook rekening te houden met woningkwaliteit en woningtypologie. De Raad stelt ook vast dat de verplichte schuldsaldoverzekering wordt geschrapt, ten behoeve van de keuzemogelijkheid van de lener. In het licht van een selectief instrument voor huishoudens die zonder sociale lening geen eigendom kunnen verwerven, heeft de Raad haar twijfels bij het nut van die keuzemogelijkheid.

PDF icon Advies 2019/05 van 14 maart 2019 over Wijziging van diverse bepalingen op vlak van wonen

< Nieuwsoverzicht