Briefadvies Vlaamse woonraad over het Groenboek implementatie zesde staatshervorming

Op 20 september 2013 nam de Vlaamse Regering akte van het “Groenboek implementatie zesde staatshervorming”. Een belangrijk onderdeel in dit groenboek wordt gewijd aan de nakende regionalisering van de huurwetgeving en de fiscale uitgaven inzake huisvesting. 
De Vlaamse Woonraad wenst het grote belang van de zesde staatshervorming voor het woonbeleid te benadrukken. De regionalisering van de woninghuur en de woonfiscaliteit is een unieke opportuniteit om vorm te geven aan een meer coherent en doeltreffend Vlaams woonbeleid. Het is uitermate belangrijk deze overheveling van bevoegdheden grondig voor te bereiden, zowel beleidsmatig als qua implementatie. Het Groenboek vormt hierbij een eerste waardevolle stap.

PDF icon Briefadvies Vlaamse woonraad over het Groenboek implementatie zesde staatshervorming (31/10/2013)

< Nieuwsoverzicht