Vereenvoudiging sociaal beheer op 03/08/2019 in werking getreden

Op 24 juli 2019 verscheen het Besluit van de Vlaamse regering over het sociaal beheer in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor treden dit besluit van 17 mei 2019 en het wijzigingsdecreet sociaal beheer van 4 mei 2018 in werking. Het uitvoeringsbesluit en de wijzigingen van de decretale bepalingen maken de toepassing van het sociaal beheer heel wat eenvoudiger en ze werken juridische knelpunten en belemmeringen weg.

Om u als lokaal bestuur te ondersteunen bij het uitoefenen van het sociaal beheer, heeft Wonen-Vlaanderen samen met enkele steden en gemeenten een draaiboek gemaakt. Dit draaiboek overloopt de verschillende stappen bij de toepassing van het sociaal beheer en geeft handige tips. Bij het draaiboek horen ook modelbrieven die u als gemeente kunt gebruiken. U vindt het terug op onze webpagina over het sociaal beheersrecht. Overweegt u als gemeente om een woning in sociaal beheer te nemen? Of heeft u concrete vragen over de toepassing van het sociaal beheer? Neem dan zeker contact op met ivan.peeters@vlaanderen.be .

< Nieuwsoverzicht