Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie?

Huursubsidie

Het maandelijkse bedrag dat u bij een aanvraag in 2022 krijgt is 75% van de maximale huurprijs min 1/55e van uw jaarinkomen, tot een maximum van 157,87 euro. Daarbij komt nog altijd 26,31 euro extra per persoon ten laste tot en met de vierde.

Belangrijk: in deze gemeenten is het maximale huursubsidiebedrag 173,66 euro plus 28,94 euro per persoon ten laste tot en met de vierde.

 • Antwerpen en de omliggende gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht;
 • Gent en de omliggende gemeenten De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem en Merelbeke;
 • de steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout;
 • de Vlaams-Brabantse gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst, Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Aan de hand van Bestand deze rekenmodule kan u nagaan of u voldoet aan de gestelde voorwaarden inzake maximuminkomen en -huurprijs, en kan u uitrekenen hoeveel uw huursubsidie bedraagt.

Heeft u een aanvraag ingediend vanaf 1 mei 2019 maar voor 1 januari 2021? In dat geval zal uw huursubsidiebedrag geïndexeerd worden op de jaarlijkse vervaldag van uw huursubsidie. Als uw recht op de huursubsidie bijvoorbeeld begon te lopen vanaf maart 2020, zal uw huursubsidie vanaf maart 2021 geïndexeerd worden.

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan twee maand voor de aanvraagdatum. Hoewel u dus negen maand vanaf de startdatum van uw huurcontract heeft om een aanvraag in te dienen, wacht u daar best niet te lang mee. Als u bijvoorbeeld een huurcontract heeft dat start op 1 juni 2020 maar pas een aanvraag indient op 14 september 2020, dan ontstaat uw recht op de huursubside op 14 juli 2020, niet op 1 juni 2020.

Installatiepremie

Bovenop de huursubsidie krijgt u bij uw verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie.

Als u dakloos was, en daardoor al een installatiepremie kreeg van het ocmw, dan kunt u deze installatiepremie niet meer krijgen. U zal de installatiepremie evenmin krijgen als:

 • u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en u uw aanvraag meer dan negen maand na de startdatum van uw huurcontract indient
 • u ooit al een installatiepremie heeft ontvangen van Wonen-Vlaanderen

Aanvraagde huursubsidies vóór 1 mei 2019

Als u al een huursubsidie heeft die aangevraagd werd vóór 1 mei 2019, geldt een heel andere berekening van het huursubsidiebedrag. Als u meer uitleg wenst bij de berekening van deze bedragen, kan u contact opnemen met uw dossierbehandelaar. Op 1 mei 2020 werd de lopende huursubsidie van elke huurder met een aanvraag tussen 1 mei 2014 en 30 april 2019 herberekend. Vanaf dan worden deze huursubsidies op dezelfde manier berekend als hierboven beschreven. Voor huurders met een aanvraag ingediend tussen 1 mei 2007 en 30 april 2014 waarbij een degressieve huursubsidie werd toegekend, geldt hetzelfde. Elke huurder werd schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de herberekening.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 5, Deel 5, Titel 1

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt verleend zoals vermeld in artikel 5.164, §1, zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wanneer krijg ik de eerste uitbetaling van de huursubsidie?

Eerst en vooral moet uw aanvraag goedgekeurd zijn. Van zodra u het bericht ontvangen heeft dat uw aanvraag goedgekeurd werd, volgt de eerste uitbetaling binnen de vier maanden. Naar aanleiding van deze eerste betaling zullen alle maanden huursubsidie waar u al recht op had, in één keer worden uitbetaald.

Belangrijk: als u huurt bij een sociaal verhuurkantoor, betaalt Wonen-Vlaanderen de huursubsidie altijd rechtstreeks op de rekening van dit sociaal verhuurkantoor uit. Het sociaal verhuurkantoor zal dit bedrag vervolgens in mindering brengen van uw huurprijs. Als u bij een OCMW voorschotten heeft ontvangen op de huursubsidie, kan het zijn dat Wonen-Vlaanderen uw huursubsidie eerst op de rekening van het OCMW moet overschrijven.

Ik ontvang een huursubsidie. Ik wil verhuizen. Wat moet ik doen? Blijf ik recht hebben op de huursubsidie?

U moet de verhuis zo snel mogelijk melden aan Wonen-Vlaanderen. U blijft namelijk enkel recht hebben op de huursubsidie als u huurder blijft en verhuist naar een conforme woning in het Vlaamse Gewest. Het mag bovendien geen gesubsidieerde sociale woning zijn. Als u naar een andere gemeente verhuist, zal u zich mogelijk ook opnieuw moeten inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in die gemeente. Als een nieuwe inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij verplicht is, dan moet dit binnen de negen maanden na de verhuis in orde zijn.

Als u indertijd het recht op de huursubsidie heeft gekregen door het huren van een woning bij een sociaal verhuurkantoor en u nu deze woning wenst te verlaten, verliest u het recht op de huursubsidie, tenzij u naar een andere woning van een sociaal verhuurkantoor zou verhuizen.

Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente, en bezorg een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie kan behouden blijven. Tijdens de periode van dit onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort. Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat.

Ik ontvang maandelijks een huursubsidie. De vorige overschrijving op mijn rekening werd gedaan op 26 mei. Ondertussen is het 27 juni en is de volgende storting nog niet op mijn rekening terechtgekomen. Is er een probleem met de uitbetaling?

De huursubsidie wordt op het eind van elke maand uitbetaald. Elke uitbetaling van de huursubsidie is echter aan een aantal administratieve controles onderworpen. Hierdoor kan een uitbetaling van de huursubsidie een aantal dagen meer of minder in beslag nemen dan voorzien. U hoeft zich dus niet meteen zorgen te maken als uw volgende uitbetaling na exact één maand nog niet werd uitbetaald.

Als u verhuist, worden de uitbetalingen van de huursubsidie opgeschort. Wij moeten dan eerst uw nieuw huurcontract ontvangen en uw nieuwe woning onderzoeken. Vergeet dus niet ons altijd zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een nieuwe verhuis. Op die manier vermijdt u dat de uitbetaling van uw huursubsidie gedurende langere tijd stilligt.

In de maand december van elk jaar wordt de huursubsidie meestal iets vroeger dan normaal uitbetaald. U zal de huursubsidie dan al vóór de 25e van de maand op uw rekening ontvangen. Dit is enkel gebruikelijk tijdens de maand december.

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract van de woning waarvoor u de tegemoetkoming heeft aangevraagd, maar nooit meer dan 2 maand voor de aanvraagdatum.

De huursubsidie wordt vervolgens gedurende maximaal 9 jaar uitbetaald, behalve als u huurder bent bij een sociaal verhuurkantoor of als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar bent of erkend bent als een persoon met een ernstige handicap en u een woning huurt die voldoet aan de vier mobiliteitscriteria. In dat geval ontvangt u de huursubsidie voor onbepaalde duur.

In een aantal gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie worden stopgezet of opgeschort. Een stopzetting houdt in dat de uitbetaling niet meer opnieuw kan opgestart worden, tenzij u de stopzettingsgrond in beroep kan weerleggen. In het geval van een opschorting is wel nog een hervatting van de uitbetalingen mogelijk zodra u opnieuw voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Uw huursubsidie in uitbetaling zal worden stopgezet:

 • als u verhuist naar een gesubsidieerde sociale huurwoning;
 • als uw huursubsidie werd opgeschort omdat u door een verhuis naar een andere woning niet langer ingeschreven was bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente en u er meer dan negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum over doet om dit opnieuw in orde te brengen (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u geschrapt wordt van de wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u rechthebbend wordt op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (de Vlaamse huurpremie);
 • als u de huursubsidie ontvangt voor het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor en u verhuist naar een woning die niet verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor;
 • als blijkt dat u niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.

Een huursubsidie in uitbetaling zal worden opgeschort:

 • als u verhuist naar een andere huurwoning. In dat geval zal Wonen-Vlaanderen eerst opnieuw nagaan of u voldoet aan de voorwaarden inzake de maximale huurprijs, het maximuminkomen, de kwaliteit en ligging van deze woning. Voldoet u nog steeds aan de voorwaarden, dan hervat de uitbetaling. Voldoet u niet meer, dan blijft de opschorting behouden;
 • als u verhuist naar een andere huurwoning en u daardoor niet langer ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is. U beschikt dan over negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum om dit in orde te brengen. Als u na deze negen maand nog niet ingeschreven bent, gaat de opschorting over in een stopzetting);
 • als uit een jaarlijkse controle blijkt dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld inzake de maximale huurprijs en het maximuminkomen, of als het bedrag van uw herberekende huursubsidie gelijk wordt aan 0 euro;
 • als de woning waarvoor u huursubsidie ontvangt onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond wordt verklaard, of als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat deze woning niet conform is.
Meer vragen

Contact

Adres: 
team Huursubsidie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 b40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: