Voor wie is de Vlaamse huurpremie?

Wie komt in aanmerking voor een huurpremie?

Een huurpremie kunt u krijgen terwijl u wacht op een sociale huurwoning.
Voor de huurpremie gelden vier belangrijke voorwaarden:

  1. u huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest
  2. de huurprijs van die woning mag niet hoger zijn dan 610 euro, plus 76,25 euro per persoon ten laste (belangrijk: in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of het grootstedelijk gebied Gent is de maximumhuurprijs 671, plus 76,25 euro per persoon ten laste.
  3. u staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw gemeente
  4. uw gezamenlijk (belastbaar en niet-belastbaar) jaarinkomen (zoals gekend in uw kandidatendossier bij uw DSHM) is niet hoger dan 18.240 euro, met nog 1.630 euro extra per persoon ten laste.

 

Wie komt NIET in aanmerking voor een huurpremie?

De huurpremie is niet voor personen:

  • die al in een sociale woning wonen
  • die een woning huren van een familielid tot en met de tweede graad (ouders, grootouders, broer of zus) dat op hetzelfde adres woont
  • die meer verdienen dan het toegestane maximum
  • die een hogere huurprijs betalen dan het toegestane maximum
  • van wie de huurpremie werd stopgezet

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Waarom komt men niet in aanmerking voor de huurpremie als men een zeer hoge huishuur betaalt?

De maximum huurprijs die in het “huurpremiebesluit” is opgenomen is dezelfde als in het “huursubsidiebesluit” van 2/2/2007. Wel werd er al een correctie naar boven doorgevoerd van 10 % voor de Vlaamse Rand rond Brussel, de Vlaamse centrumsteden en het grootstedelijk gebied van Antwerpen en Gent.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: