Voor wie is de Vlaamse verbeteringspremie?

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor het inkomen, de woning en de facturen:

Inkomen

Voor aanvragen in 2019 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 31.340 euro (+ 1.630 euro extra per persoon ten laste).


Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 62.670 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).


Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2019 is dus het belastbaar inkomen van 2016 van tel.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (postdatum als bewijs), of ze persoonlijk indient op een dienst van Wonen-Vlaanderen.

Een persoon ten laste is een inwonend kind dat op de aanvraagdatum jonger is dan 18 jaar, en waarvoor u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die zijn erkend als persoon met een ernstige handicap gelden ook als persoon ten laste.

De woning

De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).

Voor de ouderdom van de woning telt de datum van de eerste bewoning zoals die in het gemeentelijke bevolkingsregister staat.

De facturen

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van facturen van de uitgevoerde werken. Die facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar.

Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. Voor die werken moet u facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag (inclusief btw). De vaste premiebedragen per bouwonderdeel vindt u hier.

Voorbeeld: voor dakwerken bedraagt de premie 1.250 euro. Hiervoor moet u dus facturen voor minstens 2.500 euro voorleggen.

Voor verbouwingswerken tegen overbewoning ligt het minimale factuurbedrag vast op 1.200 euro (inclusief btw).

Aantal aanvragen

Binnen een periode van tien jaar kunt u voor een woning maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel.

Opgelet: als voor een woning een renovatiepremie werd toegekend, kan voor dezelfde woning gedurende 10 jaar geen verbeteringspremie voor verbeteringswerken meer aangevraagd worden, ook niet door een andere eigenaar of voor andere werken. In dit geval kan enkel de verbeteringspremie voor verbouwingswerken (uitbreidingswerken in geval van overbewoning) of de aanpassingspremie aangevraag worden.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel