Welke werken komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?

De Vlaamse verbeteringspremie is er voor werken aan het hoofdgebouw of aan een aanbouw met woonfunctie.

De subsidieerbare werken bestaan uit acht categorieën:

 1. Dakwerken
 2. Buitenschrijnwerk
 3. Gevelwerken
 4. Behandeling van optrekkend muurvocht
 5. Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie
 6. gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie
 7. werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen
 8. verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan

 

Dakwerken:

het herstellen of vernieuwen van een of meer onderdelen van het dak, in het bijzonder de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen en de dak(vlak)ramen. Dakisolatie komt enkel in aanmerking bij vernieuwing van de draagstructuur van het dak.

 

Buitenschrijnwerk:

het vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken, mits gebruik van dubbele beglazing. Het aanbrengen van rolluiken wordt alleen gesubsidieerd als ook de ramen vervangen worden. Alle kosten voor het afgewerkte geheel, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, tellen mee. Het electrificeren van bestaande rolluiken valt onder de Vlaamse aanpassingspremie. Het vervangen of plaatsen van veranda's komt niet in aanmerking.

 

Gevelwerken:

het metselen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen, het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering, het aanbrengen van een gevelisolatie en het vernieuwen van het voegwerk, al dan niet in combinatie met gevelreiniging.

 

Behandeling van optrekkend muurvocht:

het bestrijden van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door middel van onderkapping, de plaatsing van een waterkerende laag of de injectie of diffusie van waterdichtende middelen. De herstelling van muurvoeten als gevolg van die werken komt ook in aanmerking.

 

Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie

en meer in het bijzonder:

 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels. Een tweede badkamer is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • de vernieuwing van het toilet of de installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was in de woning. Een tweede toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • samen met de bovenstaande werkzaamheden aan badkamer of toilet, komen ook kosten in aanmerking voor leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer en de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet. Leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water kunnen hier eveneens in aanmerking genomen worden, net zoals de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in de badkamer en het toilet.

 

Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie

De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet u aantonen met een attest van een erkend keuringsorgaan.
 

Werken om het risico op co-vergiftiging te voorkomen:

 • het plaatsen van een warmwatertoestel op gas voor de productie van sanitair warm water. Enkel een gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, komt in aanmerking;
 • het plaatsen van maximaal drie individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (gas) of het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie). Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde;
 • de installatie of omschakeling naar centrale verwarming. Hieronder wordt verstaan: de levering en plaatsing van een centrale warmteproductie-eenheid met een verdeling naar verwarmingslichamen in alle woon-, kook- en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen. Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde;
 • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal. Hieronder vallen alle werkzaamheden om te voorzien in schouwen die beantwoorden aan de normen en die de verbrandingsgassen van individuele kachels en centrale-verwarmingsketels veilig afvoeren. Verder komen hier alle kosten in aanmerking voor de werkzaamheden vanaf de basis tot en met de dakdoorbrekingen en de buitendakse schouwkoppen. Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde.

 

Verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan:

werkzaamheden die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van woningen. Na de verbouwingswerkzaamheden moet de woning voldoende groot zijn voor de gezinssituatie. Als de verbouwingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet een kopie van de stedenbouwkundige vergunning bij de aanvraag gevoegd worden. Als ze niet vergunningsplichtig zijn, volstaat een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden. Verbouwingswerkzaamheden aan sanitaire lokalen vallen onder punt 5°.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel