Regelgeving

10 resultaten gevonden

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 18 december 2017 van de gemeenteraad van Eeklo houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest


MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de stad Eeklo van 18 december 2017 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 

  1. de bepalingen van artikel 5, tweede lid, 6, 8 en 10 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement worden geschrapt;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 


Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 14/12/2017 tot goedkeuring van de verordening van 4 september 2017 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

 

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 4 september 2017 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot de gevallen waarin de afgifte van een conformiteitsattest decretaal mogelijk is;
  2. duidelijkheid wordt verschaft over de verhouding tussen nieuwe verhuringen enerzijds en de gefaseerde invoering op basis van de leeftijd van de woning anderzijds;
  3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2018.

Ministerieel besluit van 17 mei 2017 tot voorwaardelijke goedkeuring van het reglement “Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar” van 31 januari 2017 van de gemeente Erpe-Mere

MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:

 

Artikel 1. Het gemeentelijk reglement “Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 20 jaar”, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Erpe-Mere op 31 januari 2017, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1° het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot woningen die verhuurd worden of te huur of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten;

2° het artikel 4 van het gemeentelijk reglement beperkt wordt tot de vermelding
“De gemeente levert het conformiteitsattest gratis af”;

3° een door de gemeenteraad aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017.

 

Ministerieel besluit van 2 december 2015 tot goedkeuring van de verordening van 26 oktober 2015 van de gemeenteraad van Borsbeek houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Borsbeek van 26/10/2015 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2015

Ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot goedkeuring van de verordening van 19/03/2015 van de gemeenteraad van Boom houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Boom van 19/03/2015 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

De besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2015

Ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot goedkeuring van de verordening van 26 maart 2015 van de gemeenteraad van Zwijndrecht houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht van 26 maart 2015 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

De besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2015

 

Waar vindt u de regelgeving rond het conformiteitsattest?

De regelgeving over het conformiteitsattest vindt u terug in: