Regelgeving

346 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Ministerieel besluit van 16 september 2021 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 13 juli 2021 tot goedkeuring van de verordening van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Oosterzele houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oosterzele van 17 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2021.

Ministerieel besluit van 13 juli 2021 tot goedkeuring van de verordening van 25 maart 2021 van de gemeenteraad van Roosdaal houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roosdaal van 25 maart 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2021.

 

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 22 februari 2021 van de gemeenteraad van Zelzate houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zelzate van 22 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “woonentiteit” zoals gebruikt in artikel 4 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;

 2. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 4 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wat de aanvangsdatum is van een bepaalde fasering en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;

 3. artikel 5 wordt geschrapt;

 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

 

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 25 februari 2021 van de gemeenteraad van Boom houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Boom van 25 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 november 2020 van de gemeenteraad van Wetteren houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wetteren van 26 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 29 maart 2021 van de gemeenteraad van Boechout houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Boechout van 29 maart 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van het gemeentelijk kamerreglement, goedgekeurd bij besluit van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Vorselaar

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. het gemeentelijk kamerreglement, goedgekeurd bij besluit van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Vorselaar, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021.

Pagina's