Regelgeving

309 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Ministerieel besluit van 19 februari 2021 tot goedkeuring van de verordening van 18 november 2020 van de gemeenteraad van Menen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De artikelen 2, 3 en 4, §3  van de verordening van de gemeenteraad van de stad Menen van 18 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, worden niet goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit 17 februari 2021 tot goedkeuring van de verordening van 16 november 2020 van de gemeenteraad van Kontich houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Kontich van 16 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 februari 2021 tot goedkeuring van de verordening van 22 oktober 2020 van de gemeenteraad van Wommelgem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wommelgem van 22 oktober 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat:

  1. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 3 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Monitoring van woonwagenterreinen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Ministerieel besluit van 11 februari 2021 tot goedkeuring van de verordening van 28 september 2020 van de gemeenteraad van Haaltert houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haaltert van 28 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de eerste twee zinnen van artikel 3 worden geschrapt;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 11 februari 2021 tot goedkeuring van de verordening van 31 augustus 2020 van de gemeenteraad van Ronse houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de stad Ronse van 31 augustus 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de bepalingen van artikel 2 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 3.6, §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 5.78 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het kader van de voortgangstoets van 2020

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen m.b.t. de aanwijzing als beboetingsambtenaar in de zin van boek 3, deel 9, titel 4, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot vaststelling van diens ambtsgebied

Omzendbrief van 29 januari 2021 over de marktwaarden 2020-2021

Pagina's