Sociale huur

Vlaanderen telt meer dan 168.000 sociale huurwoningen. Het gros van de woningen wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook de VMSW, een sociaal verhuurkantoor, het Vlaams Woningfonds, een gemeente of het OCMW hebben sociale huurwoningen. 

  • Wie informatie zoekt over het sociaal huurstelsel kan onder 'Documenten' de brochure 'Wegwijs in het sociaal huurstelsel' vinden;
  • Wie huurder is of wordt van een sociale huurwoning, kan onder 'Documenten', toelichtingen op maat van de huurder vinden;
  • Wie op zoek is naar de regelgeving, kan best een kijkje nemen onder 'Regelgeving' voor links naar de Vlaamse Codex;
  • Wie overtuigd is dat sociaal wonen iets voor hem of haar is, of jurdisch advies zoekt, kan best de contactgegevens van de dichtstbijzijnde sociale woonorganisatie of huurdersbond nagaan onder 'Contact';
  • Voor wie de actualiteit gevolgd heeft en meer informatie zoekt over hoe de huurprijs wordt bepaald, kan best een kijkje nemen onder de speciale rubrieken 'Schattingsmodel sociale huur' of 'De berekening van de huurprijs van een sociale huurwoning;
  • Wie sociale verhuurder is wordt aangeraden naar de website van de VMSW te surfen en in te loggen op woonnet voor meer informatie, modelformulieren, enzovoort;
  • Wie op zoek is naar actuele cijfers over het aantal sociale huurwoningen kan terecht op de monitoringspagina van het sociaal woonaanbod;
  • Wie op zoek is naar andere statistische informatie over sociale huur kan terecht op de website van de VMSW

 

Regelgeving

Kaderbesluit Sociale Huur

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 m.b.t. de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Ministerieel besluit van 10 september 2009 m.b.t. het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2° van het Kaderbesluit Sociale Huur

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders

Ministerieel besluit van 21 december 2007 m.b.t.een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur

Omzendbrief van 23 mei 2014 betreffende de vrijwillige toepassing van het KSH

Omzendbrief van 23 januari 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Meer regelgeving