Woningkwaliteit

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen.

Aan welke kwaliteitseisen moet uw woning voldoen? Hoe kunt u aantonen dat uw woning in orde is? Wat kunt u doen als uw woning gebreken heeft en welke zijn de gevolgen? Wie is de wooninspectie en wat doen ze? En wat gebeurt er als een woning een acuut gevaar vormt (zoals vb. instortingsgevaar)?

Op deze en veel meer vragen kunt u hieronder het antwoord vinden.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen